angle-up arrow-clockwise arrow-counterclockwise arrow-down-up arrow-left at calendar card-list chat check envelope folder house info-circle pencil people person person-plus phone plus question-circle search tag trash x
Westerse democratie is een (Amerikaans militair) mind control programma, net zoals veel andere religies. Maak dit openbaar en je wordt als geestesziek bestempeld, 24/7 gemarteld, of nog erger. .

"The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. ... In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons ... who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind."

Links/Referenties:

BELANGRIJK Ja, deze wapens bestaan en worden gebruikt. Video: Homeland Security hoorzitting 8 mei 2024 [46m52]. Video: Arizona representative Eli Crane, na de hoorzitting (MP4, 2.6MB). Burgerslachtoffers genoemd. Greg Edgreen, die het Pentagon Havana Syndrome onderzoek leidde: "... it existed over several administrations ... ". Diplomaat: Mark Lenzi. En op onschuldige burgers wordt geëxperimenteerd, dr. James Giordano: "used for surveillance and disruption ... for testing organic substances primarily in the occupational and commercial range. ...". Mark Zaid: "The United States government is lying, absolutely lying, lying 100% to the American people in the world about what it knows.". Brieven burgerslachtoffers: VS, NL.

Nu de waarheid over deze wapens naar buiten komt, zien we dat veel psychiaters en mensen zoals Robert E. Bartholomew wanhopig proberen te voorkomen dat tientallen jaren van leugens en opzettelijke foute diagnoses aan het licht komen.

BELANGRIJK Ja, onschuldige mensen worden op terroristenlijsten geplaatst waarna hun leven wordt verwoest. Minister van Justitie Yeşilgöz: Nederlandse burgers die onterecht op geheime terreurlijst staan, moeten het zelf oplossen (1 juni 2023) , of hier (PDF). Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers (15 mei 2023) , of hier (PDF). Tweede Kamer - Vragenuur. De AIVD heeft een eigen lijst/informatiesysteem: Victis, of hier (PDF). Overheidsgeweld en opzettelijk verkeerde diagnose: Martha Mitchell effect.

Dat onschuldige burgers ten onrechte op lijsten worden geplaatst is ook geconstateerd door de CTIVD (6 feb. 2024). Enkele weken later trad de voorzitter van de CTIVD af. Nationale Ombudsman is een onderzoek gestart (19 feb. 2024).

Wat is Groepstalking?

Groepstalking = Contra-terrorisme martelen en moord 1) 2). Sinds 9/11 wordt 'preventie van misdaden' (Voorkomen) misbruikt om onschuldige mensen op (terroristen)lijsten te plaaten met als resultaat dat ze aangevallen worden, en hun levens verwoest. Het veiligheidssysteem is volledig uit de hand gelopen. Serieus toezicht ontbreekt en slachtoffers kunnen nergens heen. Om slachtoffers ongeloofwaardig te maken wordt desinformatie verspreid, zijn er nep-slachtoffers, worden leugens verteld, en worden vaak opzettelijk verkeerde diagnoses gesteld (zoals schizofrenie, psychose). Politiek misbruik van de psychiatrie.

1) Contra-terrorisme wordt gebruikt als dekmantel.
2) Mentaal: Pyschiatrisch patient, stafblad (geconstrueerde misdaad/valse vlag). Fysiek: Zelfmoord, fataal (auto)ongeluk.

Wat zijn Elektronische wapens?

Elektronische wapens = Wapens die gebruik maken van elektromagnetische golven (radiofrequentie-energie). Deze wapens, ook wel Gerichte Energiewapens (Directed Energy Weapons) en Neurotechnologie / Neurowapens genoemd, worden gebruikt om het menselijk lichaam en brein aan te vallen, te martelen en te manipuleren, op afstand en door de muren van je huis.

Veel onschuldige/willekeurige mensen worden niet alleen aangevallen en gemarteld, maar ook gebruikt als proefkonijn voor (mind control) experimenten, waaronder nieuwe technologie en wapenontwikkeling. Vergelijk MK-ULTRA.

Meer informatie:

 • (2024-06-28)
 • Ik weet niets over deze wapens en technologie, moet ik me zorgen maken?

  Ja, je moet je zorgen maken. Het doel is de onderwerping van de mensheid met geavanceerde technologie, of, zoals ik in 2015 al schreef, de robotisering van de mensheid. Een paar mensen die met computers en kunstmatige intelligentie (AI) het leven van alle mensen op onze wereld besturen.

  Anti-personeel Gerichte energiewapens zijn al in gebruik sinds de jaren 1990. Ze worden in het geheim gebruikt door inlichtingendiensten en aanverwante groepen, om tegenstanders aan te vallen, om de uitkomst van gebeurtenissen te beïnvloeden, om op mensen te experimenteren, om mensen te martelen of te vermoorden, en nog veel meer. Met deze wapens is niets meer echt. Het is ook niet mogelijk om jezelf te beschermen.

  Neurotechnologie, neurowapens, kunnen gebruikt worden om informatie uit je hersenen te halen en je hersenen te manipuleren. Gedachten, emoties, kunnen in je hersenen worden geforceerd (geïnjecteerd, opgewekt) zonder dat je het weet. Onze hersenen hebben geen firewall.

  Hoe weet je of je een vrij wil hebt of dat die gemanipuleerd is? Hoe weet je of je hersendata getapt wordt? Nogmaals, het is niet mogelijk om jezelf te beschermen.

  Dit is geen science-fiction, maar gebeurt al tientallen jaren! Technologie wordt steeds beter en goedkoper, en ongetwijfeld worden veel van deze wapens op dit moment ook al gebruikt door criminele groepen.

  Wat moet er gedaan worden? De eerste stap is de geheimhouding van deze wapens opheffen. Vervolgens zouden de grote landen in de wereld naar de Verenigde Naties moeten gaan om een verdrag op te stellen dat het gebruik van deze wapens verbiedt, vergelijkbaar met het verdrag over kernwapens.
  In de tussentijd moeten landen de verschrikkingen van deze wapens erkennen en de politie mogelijkheden en instructies geven voor opsporing naar misbruik hiervan, zodat de daders aangehouden en vervolgd kunnen worden.

 • Waarom de targeting (in veel gevallen) nooit stopt

  • De gruwelijke details van het targeting programma moeten worden onderdrukt

   De gebruikte methoden zijn (in de meeste gevallen) niet minder dan maximale psychologische marteling en, met Gerichte energiewapens (Directed Energy Weapons), maximale fysieke marteling. Ze schenden alle mensenrechten en conventies tegen martelen en kunnen beschouwd worden als misdaden tegen de menselijkheid. Alle informatie over deze aanvallen moet worden onderdrukt. Desinformatieagenten, nep-slachtoffers, psychiatrie, Wikipedia-pagina's, maken deel uit van de doofpot.

  • Overheidscriminelen moeten worden beschermd

   De aanvallen zijn gericht om de geestelijke of lichamelijke dood van een persoon te veroorzaken. Iedereen die willens en wetens deelneemt aan dit proces overtreedt de wet. Degenen die dit mogelijk maken, de verantwoordelijken, de organisatoren, de uitvoerders, ze nemen allemaal deel aan moord met voorbedachten rade. Ze weten precies wat ze doen. Het zijn allemaal moordenaars, ze zijn allemaal bang voor de waarheid.

  • Desinformatieagenten en nep-slachtoffers moeten beschermd worden

   Onderdeel van het targeting programma is desinformatie die gebruikt wordt om de echte slachtoffers in diskrediet te brengen. Denk aan psychiaters, psychologen, maar ook aan veel 'agenten' die onzin* posten op het internet en antwoorden op posts van echte slachtoffers. Voor elk echt slachtoffer is er minstens één nep-slachtoffer. Nep-slachtoffers worden gebruikt om echte slachtoffers af te leiden van het probleem, tijd te stelen, zich voor te doen als een slachtoffer dat op dezelfde manier lijdt als een vctim.
   * Zoals 80% waarheid en 20% onzin.

  • Burgers die die crimineel zijn gemaakt, moeten worden beschermd

   In veel gevallen gaat het om personen in de leefomgeving van een doelwit, zoals vrienden, familieleden, buren, collega's, huisartsen/medici, winkeleigenaren, enz. Hen worden leugens verteld en gevraagd/gedwongen om deel te nemen aan acties tegen de persoon die het doelwit is. Aangezien al deze acties illegaal zijn, worden deze personen dus gecriminaliseerd (in een crimineel veranderd) door (herhaalde) deelname. Na verloop van tijd zullen veel deelnemers begrijpen dat ze betrokken zijn geweest bij misdaden en criminelen zijn geworden.

  • De oorspronkelijke redenen voor targeting moeten worden onderdrukt

   Veel mensen die doelwit zijn, werden (opzettelijk) bijna willekeurig geselecteerd. Ze hebben niets verkeerd gedaan, zijn nooit beschuldigd van een misdaad. Ze werden simpelweg geselecteerd omdat "terroristen" en "extremisten" nodig zijn om de groei van het steeds groter wordende veiligheidssysteem te rechtvaardigen. Een deel van deze geselecteerde mensen wordt gemanipuleerd om valse vlaggen te creëren, een ander deel wordt gebruikt als proefkonijn voor methodes en wapenontwikkeling.

  • Geld en voordelen: De "Moord-voor-Profijt Club"

   Terrorismebestrijding is big business geworden. Corrupte en criminele elementen binnen justitie, politie, inlichtingendiensten, defensieorganisaties, runnen een illegaal targeting systeem (marteling) en betrekken criminele groepen, burgergroepen en burgers, in ruil voor geld, voordelen, koopwaar, beloningen, promoties, gratis auto's om in rond te rijden, enz. NSA-klokkenluider Karen Melton-Stewart noemde dit de "Murder-For-Profit Club".

  • Hoe het veiligheidssysteem ongekende bevoegdheden kreeg

   In de jaren 1990 verloor de elite, de regeringen, de controle. Na 9/11 werd de War on Terror gebruikt om een nieuwe vijand te creëren, de moslims, wat resulteerde in nieuwe antiterrorismewetten. Hoewel deze wetten nodig zouden zijn om moslimterrorisme te bestrijden, worden ze in feite gebruikt om de burgers te controleren. Deze wetten, samen met de vooruitgang in computertechnologie, maakten massasurveillance mogelijk. Ook werd niet langer het plegen van een misdaad, maar het voorkomen van mogelijke misdaden het belangrijkst. Meer bevoegdheden, geheimhouding en gebrek aan toezicht. Geavanceerd nieuw wapentuig, antipersoneel Gerichte energiewapens (Directed Energy Weapons) en Neuro wapens (Neuro Weapons), verborgen achter 'staatsgeheimen', werden de nieuwe gereedschappen. De huidige staat van de Westerse democratie is Orwelliaans: Onderwerping via censuur, mind control en geweld. Meer lezen waarom dit is gebeurd: The First Global Revolution, Chapter 5. The Vacuum, Club of Rome, 1991.

  • Hoe kon dit zo uit de hand lopen?

   Het veiligheidssysteem is altijd al oncontroleerbaar geweest. Geheime diensten zijn de legers van de elite. Onschuldige mensen zijn altijd al aangevallen, gebruikt voor valse vlaggen, gebruikt als proefkonijn, vergelijk MK-ULTRA. Het is alleen dankzij het internet dat dit veel zichtbaarder is geworden. Slachtoffers, overlevenden, zetten hun informatie onafhankelijk online, met opvallende overeenkomsten. Politici, toezichthouders van de inlichtingendiensten, worden gechanteerd, durven geen kritiek te geven of haken af.

 • Waarschuwing: Je kan je eigen gedachten niet meer vertrouwen

  In 2012 schreef ik: "Vandaag de dag kunnen anderen je gedachten verkrijgen en je zelfs te sturen, dit is geen science fiction!". En: "Als je denkt dat je een doelwit bent, luister dan nooit meer naar het stemmetje in je hoofd!" Vandaag de dag is de technologie zo geavanceerd dat het gemakkelijk is om iedereen tot doelwit te maken. En dit gaat niet weg, want radiofrequentie (RF) gedachtenmanipulatie op afstand is de natte droom van onze regeringen.

  Het probleem is dat wij mensen geen rationele wezens zijn, bijna alle beslissingen worden genomen op basis van emoties, we noemen het vaak ons onderbewustzijn. Maar wat bedoelen we daarmee? We vinden iemand leuk, maar waarom? We vinden het leuk als een snelle auto rood is, maar waarom? Onze beslissingen komen ergens uit onze hersenen. In veel (alle?) gevallen zijn ze het resultaat van ervaringen en programmering tijdens ons leven, en (?) programmering via ons DNA. Kunnen we herkennen als iemand hiermee knoeit?

  De gevaarlijkste technologie vandaag de dag is het forceren (injecteren, induceren) van gedachten in je hersenen. Dit is geen complexe technologie! Als je dit niet begrijpt, niet kunt herkennen, dan ben je een robot.

  Gedachtenlezen is veel complexer. Er is geen bewijs dat het op afstand kan. Maar wat zeker wel kan is wat 'subvocal speech recording' wordt genoemd. Subvocal speech zijn de woorden die we de hele tijd tegen onszelf spreken. Net als normale spraak activeren ze de spraakspieren, maar op zo'n manier, met een lage intensiteit, dat we onze mond niet bewegen of geluid maken. Het is mogelijk om deze spierbewegingen van een afstand op te nemen en zo om toegang te krijgen tot wat we "denken".

  Lees meer:

 • Waarschuwing: Helaas, ze kunnen ook je gedachten lezen, op afstand

  Ik heb dit ook vermeld in het gedeelte 'Waarschuwing: Je kunt je eigen gedachten niet langer vertrouwen', maar besloot een aparte sectie toe te voegen om het belang en de urgentie aan te geven.

  We weten dat gedachten kunnen worden gedecodeerd met behulp van fMRI. Deze methode volgt de bloedstroom in de hersenen. Wanneer de verkregen gegevens worden gedecodeerd met behulp van kunstmatige intelligentie en een database, kunnen verbazingwekkende resultaten worden verkregen. De beperking van fMRI is dat het moeilijk is om gebeurtenissen in de hersenen te onderscheiden die dicht bij elkaar in de tijd plaatsvinden. Er zijn geen studies die aantonen dat dit op afstand kan, maar als iemand dit zou ontdekken, zou dit dan openbaar worden gemaakt?

  Andere, nieuwere technieken maken gebruik van elektroden of implantaten. Recente studies hebben aangetoond dat het hiermee mogelijk is om gedachten te decoderen, maar ook dit kun je niet op afstand doen.

  Maar wat zeker wel kan, is wat 'subvocal speech recording' wordt genoemd. Subvocal speech zijn de woorden die we de hele tijd tegen onszelf spreken. Net als normale spraak activeren ze de spraakspieren, maar op zo'n manier, met een lage intensiteit, dat we onze mond niet bewegen of geluid maken. Het is mogelijk om deze spierbewegingen van een afstand op te nemen en zo toegang te krijgen tot wat we "denken".

  Hoewel je dit geen gedachten lezen kunt noemen, is het extreem ingrijpend, omdat we de hele dag tegen onszelf praten. Als je bijvoorbeeld een pincode intypt, zeg je de woorden dan tegen jezelf? Wanneer je een vergadering hebt, zeg je misschien de woorden tegen jezelf 'wat een verschrikkelijk persoon'. Als je je auto verkoopt, denk je misschien 'de motor moet gerepareerd worden, maar dat is niet mijn probleem'. Je wilt zeker niet dat anderen deze informatie krijgen. Stel je voor wat ze met deze informatie kunnen doen!

  En er is meer. Ze kunnen je ook martelen met 'gedachtenlezen'. Zelfs als ze maar 10% van deze woorden kunnen decoderen (het zullen er meer zijn), zal dit een enorme impact hebben op je gevoel van privacy, als deze informatie aan je wordt teruggekoppeld. Voorbeeld. Stel dat ze je geprogrammeerd hebben om het geluid van een autotoeter te associëren met het idee dat je gevolgd wordt. Dan kunnen ze een autotoeter gebruiken, elke keer dat je 'denkt' aan seks met een persoon. Na verloop van tijd zul je begrijpen dat dit gebeurt, wat behoorlijk verschrikkelijk is. En als je dit eenmaal hebt ontdekt, kunnen ze een autotoeter gebruiken als je aan iets heel anders denkt. Je zal jezelf dan vragen gaan stellen als: Kunnen ze die andere gedachte ook decoderen? En welke andere gedachten kunnen ze decoderen? Kun je zo'n marteling aan?

  En om nog een stap verder te gaan: als je eenmaal gelooft dat ze 'gedachten' kunnen lezen, wat doe je dan als je informatie krijgt over wat een bepaalde persoon van je denkt? Zul je dit geloven?

  Onthoud dat gedachten forceren (induceren, injecteren) gemakkelijker is dan gedachtenlezen. Zie het forceren van gedachten als een radiozender die gegevens verstuurt. Gedachten lezen vereist ook een ontvanger en rekenkracht om de gedachten te decoderen. De decoderende computer hoeft zich niet op dezelfde locatie te bevinden, maar kan overal ter wereld zijn.

  Lees meer:

 • Bescherming tegen mind control

  Het allerbelangrijkste: Accepteer dat alles mogelijk is, en dat het (nagenoeg) onmogelijk is jezelf te beschermen als je getarget wordt. Het systeem dat jou aanvalt is goed georganiseerd, medogenloos, overal geinfiltreerd. Ze hebben niet een 'license to kill' maar doen verder alles, en ik bedoel alles, om jou zover te krijgen dat jij het opgeeft. Geef niet op!

  De gevaarlijkste technologie vandaag de dag is het forceren (injecteren, opwekken) van gedachten in je hersenen. Onze hersenen hebben geen firewall.

  De enige manier om hiermee om te gaan is je bewustzijn naar een hoger niveau te brengen

  Dit betekent dat je moet nadenken over wat je denkt. Dit is niet gemakkelijk omdat we nooit geleerd hebben dit te doen. Rationaliseer, vraag jezelf bij elke gedachte af: Waarom denk ik dit, is dit echt mijn eigen gedachte?

  Begrijp dat een (onbewuste) gedachte er ook voor kan zorgen dat je opstaat en naar de keuken loopt. Dit betekent dat je niet alleen je gedachten in twijfel moet trekken, maar alles wat je doet. Nogmaals, rationaliseer, vraag jezelf in dit geval af: waarom ga ik naar de keuken, is er een reden om naar de keuken te gaan? Ook bestaat de mogelijkheid om je emotionele toestand te beïnvloeden. Nogmaals, denk na over waarom je je zo voelt of gedraagt, accepteer het niet zomaar!

  Dit leren is moeilijk, in het begin bijzonder vermoeiend, en zal je een paar jaar kosten.

  Helaas heb je nog steeds niet alles onder controle. Je moet ook leren begrijpen hoe je lichaam gemanipuleerd kan worden, (tijdelijk of langdurig) beschadigd kan worden, met geavanceerde, maar bestaande, technologie, zoals Gerichte energiewapens (Directed Energy Weapons) en neurotechnologie. Als je de drang voelt om naar het toilet te gaan, vraag jezelf dan af: Is deze drang normaal? Hoofdpijn, buikpijn, hartproblemen, elk ander lichamelijk probleem. En bedenk dat sommige symptomen die fysiek lijken te zijn, via je hersenen kunnen worden opgewekt.

  Jij bent je eigen dokter *). Nogmaals, altijd rationaliseer, rationaliseer, rationaliseer.

  In al deze gevallen is het een voordeel om ouder te zijn omdat je de gebeurtenissen kunt vergelijken met je eerdere ervaringen. Hoe heb ik dit gisteren ervaren, vorige week, een jaar geleden, vijf jaar geleden?

  Meer: Vergroot je weerbaarheid door regelmatig buiten te zijn en te bewegen (sporten). Je krijgt gratis vitamine D, serotonine, endorfine en dopamine. Ook gezond eten is heel belangrijk.

  Dit zijn slechts enkele suggesties, misschien vind je manieren die beter bij je passen. En onthoud altijd: Wat ze met jou kunnen doen, kunnen ze ook met mensen om je heen doen! En dat je, in de meeste gevallen, de mensen om je heen niet kunt overtuigen van wat er aan de hand is. Dit laatste komt door Cognitieve dissonantie: Mensen kunnen deze waarheid niet aan omdat dan alles wat ze ooit geleerd hebben, en waar ze in geloven, op losse schroeven komt te staan.

  *) Uiteraard ga je bij twijfel altijd naar de huisarts en/of een specialist.

  Lees meer:

 • Gerichte energiewapen (DEW) aanvallen op je lichaam en beperkte bescherming

  Dit gedeelte gaat niet over manipulatie van gedachten, emoties, enz, maar over fysieke aanvallen die, op korte of lange termijn, delen van je lichaam beschadigen, vaak met de bedoeling om (maximale) pijn te veroorzaken, je uit te schakelen, etc.

  Ongeacht de symptomen van aanvallen met deze wapens, zelfs bij een lage intensiteit, deze aanvallen zijn afschuwelijk en een zeer ernstig misdrijf. Alle slachtoffers van deze aanvallen verdienen dezelfde aandacht, zorg en ondersteuning!

  Het allerbelangrijkste: Accepteer dat alles mogelijk is, en dat het (nagenoeg) onmogelijk is jezelf te beschermen als je getarget wordt. Het systeem dat jou aanvalt is goed georganiseerd, medogenloos, overal geinfiltreerd. Ze hebben niet een 'license to kill' maar doen verder alles, en ik bedoel alles, om jou zover te krijgen dat jij het opgeeft. Geef niet op!

  De aanvallen zijn vaak gruwelijk, wreed, onmenselijk, sadistisch en ja, sommige aanvallen kunnen je zelfs doden. Het doel van deze aanvallen is dat je wegloopt, je overgeeft aan de psychiatrie, een (opgezette) misdaad pleegt of zelfmoord pleegt. Als je je verzet, moet je accepteren dat je gedood of blijvend gehandicapt kan worden met deze wapens.

  Je moet accepteren dat ze je met deze wapens kunnen doden, maar over het algemeen hebben ze geen 'license to kill', wat betekent dat ze er alles aan zullen doen om jou te laten lijden en het is aan jou om hiermee om te gaan.

  Een aantal voorbeelden:

  • Het gevoel dat je dood gaat:
   • Voorbeeld#1: Ze manipuleren de frequentie van je hartslag, je hebt het gevoel dat ze je hart stilzetten. Ga je dood? Leef je nog na 30 seconden?
   • Voorbeeld#2: Ze vallen een deel van je hoofd aan, je voelt een enorme, onbeschrijfelijke, druk. Dit kan komen als een 'knal', zoals het hersenschudding-achtige effect (geslagen worden met een hamer) ook beschreven door sommige diplomaten van het Havana Syndrome. Maar het kan ook een langdurige 'beam' zijn, die heel veel pijn geeft, maximale pijn, alsof je hoofd gaat ontploffen. Terwijl je wordt aangevallen, vraag je je af hoeveel schade je hersenen hebben opgelopen. Je kunt geheugenproblemen krijgen of erger.
   • Voorbeeld#3: Ze geven je maximale pijn, door je darmen aan te vallen, te laten trillen. Het voelt alsof iemand ze verdraait, twist, de pijn is echt te veel en je valt bijna flauw, en gaat op de grond liggen, in de hoop dat ze stoppen met de aanvallen. Want als ze dat niet doen, kun je hier sterven.
   • Voorbeeld#4: Ze beginnen je bovenlichaam te koken, Eerst voel je een brandend gevoel op je rug waar de beam je lichaam binnenkomt. Daarna volgt het gevoel van gekookt worden in je lichaam. Gal baant zich een weg naar boven in je keel en komt in je mond. Na enkele ogenblikken voel je een branderig gevoel op je borst waar de straal je lichaam verlaat. Ze kunnen de 'kook beam' vele seconden aanhouden. Houdt je lichaam het vol of ga je dood?
  • Meer voorbeelden worden hier toegevoegd.

  Je kan worden aangevallen in je huis, op je werk, in winkels, in je auto, in een vliegtuig, overal. Er zijn aanvallen vanaf draagbare apparaten, apparaten op vaste locaties, apparaten in auto's, apparaten in vliegtuigen, drones. Zelfs midden in een verlaten gebied zoals een bos kun je (vanuit de lucht) worden aangevallen.
  Aanvallen vanuit apparaten op de grond kunnen allerlei vormen aannemen, jeuk, trillingen, steken, branden, levend gekookt gevoel, kunnen vaak worden toegepast met bijna chirurgische precisie, en kunnen gedachten-injectie en subvocal speech recording (het lezen van woorden die we in stilte tegen onszelf spreken) bevatten.
  Aanvallen vanuit de lucht kunnen zijn: een, zeer pijnlijke, trackerstraal op je hoofd, een microgolf (radar) aanval, die je bovenlichaam brandt en kookt, of een onmiddellijk schadelijke, uitschakelend, laserachtige beam in je lichaam of benen, enz.
  Merk op dat deze aanvallen gebruik maken van technologie die door muren heen gaat, zoals gepulseerde microgolven, en dat je ook vanuit de lucht kunt worden aangevallen in je huis of gebouwen.

  Ik word vaak benaderd door slachtoffers met de vraag hoe je jezelf kunt beschermen tegen deze aanvallen. Mijn antwoord is dat het onmogelijk is om jezelf te beschermen maar je kunt wel beperkte bescherming gebruiken, wat in veel gevallen beter is dan helemaal geen bescherming.

  Er is niet één oplossing die voor alle soorten aanvallen geschikt is. Bescherming hangt sterk af van de gebruikte frequenties en de intensiteit. Laagfrequente en gepulseerde microgolfaanvallen zijn erg moeilijk te stoppen. Hier is een lijst met dingen die je kunt proberen:

  • Aluminiumfolie.
   Ja, dit helpt in sommige gevallen. Gebruik meerdere lagen. Kreukel het, enz. Gewoon proberen.
  • Plastic/rubber) Warm water kruik.
   Gebruik het om bepaalde lichaamsdelen te beschermen.
  • Metaalplaat.
   Gebruik geen koper of staal, maar het goedkoopste ijzer dat je kunt vinden. Goedkoop ijzer is onregelmatig en houdt sommige frequenties beter tegen dan perfecte structuren. Je kunt dit in veel bouwmarkten kopen. Ik heb verschillende maten:
   • 100 cm x 50 cm, 1 - 2 mm dik
   • 50 cm x 25 cm, 1 - 2 mm dik
    Maak 'draagbare bescherming' door een aantal platen aan elkaar te tapen en wikkel in een handdoek.
  • Bescherming van je hoofd.
   Wat voor mij een beetje hielp was het volgende. Koop een pet/hoed, goedkope plastic broodzakjes en elastiek. Maak 10-15 kleine waterballetjes met een diameter van 2-3 centimeter, met behulp van de broodzakjes en het elastiek. Doe de waterballetjes in de pet/hoed en zet op je hoofd.
   De truc is dat, na enige tijd, de waterballen dezelfde temperatuur hebben als je hoofd, waardoor het tracken van je hoofd minder nauwkeurig wordt.
  • Misschien vind je zelf betere manieren door te experimenteren ...

  Verwacht geen wonderen van bescherming, maar, nogmaals, enige bescherming is in de meeste gevallen beter dan helemaal geen bescherming.

 • UPDATE (2024-07-04)
 • Hoe Gerichte energiewapens geheime en illegale wapens werden voor Politieke Controle in Europese Westerse democratieën en werden gebruikt voor menselijke experimenten.

  • In de jaren 1990 deed de EU (opnieuw) onderzoek naar technologie en wapens voor Politieke Controle:

   AN APPRAISAL OF TECHNOLOGIES OF POLITICAL CONTROL
   European Parliament
   Directorate General for Research, Directorate B, The STOA Programme
   January 1998

   5.6 Second Generation Incapacitation Weapons
   ...
   Thus a second generation of kinetic, chemical, optico-acoustic, microwave, disabling and paralysing technologies is on the horizon, to join the existing arsenal of weapons designed for public order control. ... Already they have come up with a pandora's box of new technologies. These include:

   • ...
   • Microwave and acoustic disabling systems. (see Fig. 34)
   • ...

   The work done so far has led to dubious weapons based on dubious research, strongly influenced by commercial rather than humanitarian considerations. There is a pressing need for a wide ranging debate in the European Parliament of the humanitarian and civil liberties implications of allowing these weapons on to European soil to become part of the technology of political control in the EU. Much of the work that has been undertaken in secret, but part of the bibliography of the present report covers a representative sample of the available literature. What is required is a much more detailed assessment of these weapons than space permits here and it is recommended that a new study be commissioned to achieve this work. In the meantime, it would be useful to ask for the European Commission to report on existing liaison arrangements between Member States and the US on Non-lethal weapons and the nature and extent of any joint activities.

   5.6 RECOMMENDATIONS
   ...

   (iv). The Commission should be requested to report on the existing liaison arrangements for the second generation of non-lethal weapons to enter European Union from the USA and call for an independent report on their alleged safety as well as their intended and unforeseen social and political effects. During the interim period, deployment by the police, the military or paramilitary special forces, of US made or licensed chemical irritant, kinetic, acoustic, laser, electromagnetic frequency, capture, entanglement, injector or electrical disabling and paralysing weapons, should be prohibited within Europe.

  • Deze Gerichte Energie Wapens, ook wel niet-lethale wapens genoemd, werden al voor de jaren 1990 getest op onwetende burgers. De belangrijkste ontwikkeling werd gedaan door de VS.

  • Deze wapens werden bruikbaar voor Politieke Controle in de loop van de jaren 1990. Ze werden door de VS gedistribueerd naar hun Europese bondgenoten, maar nooit goedgekeurd door de Europese Unie, zie Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

  • Omdat er geen wetten zijn die dit goedkeuren, betekent dit dat de Europese Westerse democratieën aan het eind van de jaren 1990, begin 2000 'schurkenstaten' werden. Ik weet niet hoe het zit met de wetten in de VS.

  • Uit het document:

   CROWD CONTROL TECHNOLOGIES (An appraisal of technologies for political control)
   European Parliament
   Directorate General for Research, Directorate A, The STOA Programme
   June 2000

   6.2 Design, Role & Function of 2nd Generation 'Less-Lethal' Weapons. According to the new NATO doctrine, 'non-lethal' weapons should enhance the capability of NATO forces to achieve objectives such as, to "
   (i) accomplish military missions and tasks in situations and conditions where the use of lethal force, although not prohibited, may not be necessary or desired;
   (ii) discourage, delay, prevent or respond to hostile activities;
   (iii) limit or control escalation;
   (iv) improve force protection;
   (v) repel or temporarily incapacitate personnel;
   (vi) disable equipment or facilities;
   (vii) Help decrease the post-conflict costs of reconstruction."

   Current doctrine says it is unrealistic to "assume away" civilians and non combatants, taking the view that the US must be able to execute its missions in spite of and/or operating in the midst of civilians. Therefore the US Army 'Non-Lethal Warfare Requirements' assume a 'dirty battlefield' which means 'civilians and noncombatants will be mixed' and therefore targeted together. In such circumstances, seven 'non-lethal common tasks' were identified at a 1996 conference on Non-lethal weapons (hosted by the American Defense Preparedness Society), namely
   (i) incapacitate /stop an individual (in a room, in a crowd, fleeing);
   (ii) distract individual (in a room, in a crowd);
   (iii) seize individual (in a crowd, singly/stationary, moving);
   (iv) stop a vehicle (approaching, retreating);
   (v) block an area (to vehicles, to personnel);
   (vi) control crowds (Stop approach, Encourage dispersal) and
   (vii) disarm/neutralize equipment.
   In 1996, the non-lethal tools identified by the Army for these missions included anti-traction; acoustics; entanglements/nets; malodorous munitions; barriers; foams; 'non lethal' mines; directed energy systems; isotropic radiators and radio frequency weapons. Three years later the chairman of that conference (the former head of Los Alamos' Disabling Weapons Program, Col. John B Alexander), identified potential target categories for these 'non-lethal weapons' as: combatants, criminals, hostages, hostages(willing), non combatants, rioters, refugees and disaster victims.

   A dubious Pandoras Box of new crowd control/crowd punishment weapons has emerged, designed to be media-friendly and appear, rather than be, safe. If these weapons, when deliberately targeted at innocent civilians, can actually maim and kill we are not talking about humane, bloodless 'operations other than war.' Despite the epithet 'non-lethal', what we have at work here is an innovative multi-million dollar public relations exercise, on a mission of winning friends and influencing people. As Steve Metz of the Strategic Studies Institute at the US Army War College in Pennsylvania puts it, 'There is always a marine with a rifle standing behind the one with a glue gun'.

   ...

   6.3.4 Directed Energy Weapons

   ...

   The most controversial 'non-lethal' crowd control and anti-materiel technology proposed by the US are so called Radio Frequency or Directed Energy Weapons that can allegedly manipulate human behaviour in a variety of unusual ways. Some microwave systems have been proposed which can raise body temperature to between 105 to 107 degrees F, to provide a disabling effect in a manner based on the microwave cooker principle. However, the greatest concern is with systems which can directly interact with the human nervous system. There are many reports on so called psychotronic weapons which are beyond the brief of this study but one comment can be made. The research undertaken to date both in the US and in Russia can be divided into two related areas: (i) individual mind control and (ii) crowd control. That the US has undertaken a variety of mind control programmes in the past such as MkULTRA and MkDELTA is a matter of public record and those using electromagnetic radiation such as PANDORA have been the focus of researchers in para-politics for many years. More recently, authors such as Begich and Roderick have alleged significant breakthroughs in the ability of military high frequency electromagnetic technologies to manipulate human behaviour.

   What is admitted by the military authorities in the US is that research programmes using so called directed energy weapons for anti-personnel and anti-material purposes are proceeding into prototype stages.

   The new weapons potentially offer the torturing states a spine chilling arsenal of repressive instruments. Whilst the genie of advanced crowd control weapons may not go back into the bottle, there is still time for the European Union to develop consistent and appropriate structures of accountability. Pugwash considered that Aeach of the emerging less-lethal weapons technologies required urgent examination and that their development or adoption should be subject to public review. The process should be transparent, adaptable and open to public and political scrutiny. Any class of technology shown to be excessively injurious, cruel, inhumane or indiscriminate, should be either prohibited or subject to stringent and democratic control.

  • Het leger (inclusief de NAVO) en inlichtingendiensten suggereren dat ze (nog steeds) onderzoek doen naar deze technologieën, terwijl in feite wapensystemen gebaseerd op deze technologieën volledig operationeel zijn en gebruikt worden tegen burgers in Westerse democratische landen.

  • Voor de (voortdurende) ontwikkeling van deze wapens zijn mensen (proefkonijnen) nodig. Door antiterrorismewetten, die het voorkomen van misdaden belangrijker maakten dan het plegen van een misdaad, konden onschuldige mensen gemakkelijk geselecteerd worden voor menselijke experimenten.

  • Geavanceerde psychologische martelingen en Gerichte energiewapens worden eerst gebruikt om iemand te ontmenselijken, in de psychiatrie te dwingen of een misdaad te laten plegen. Als dit eenmaal is bereikt, kunnen menselijke experimenten worden toegepast.

  • Gerichte Energiewapens worden ook gebruikt om mensen te straffen die het illegale gebruik van deze wapens aan de kaak stellen.

  • Het gebruik van deze wapens wordt geheim gehouden, zelfs in de inlichtingengemeenschap waren er niet veel mensen van op de hoogte voor het Havana Syndrome.

  • De geheimhouding maakt deze wapens perfect voor politieke controle, degene die ze controleert heeft een ongekende macht.

  • Met deze wapens is het mogelijk om bekende gezondheidsproblemen te veroorzaken, zoals hartproblemen, nierproblemen, mentale problemen, etc., allemaal van een afstand, door de muur heen, en het beste van alles, zonder enig bewijs achter te laten.

  • Natuurlijk is het geheime gebruik van deze wapens in strijd met de 'democratie'.

  • Aangezien de wetten in de EU het gebruik van deze technologieën niet toestaan, is de vraag wie er op de knoppen drukt van de wapens die in de Europese Westerse democratieën worden gebruikt.

  • Als deze wapens worden verborgen onder de categorie bewakingsapparatuur, dan kan het 'verstorende' effect ongetwijfeld op afstand worden bestuurd.

  • Een van de grootste problemen voor de beheerders van deze wapens is het feit dat slachtoffers, overlevenden van aanvallen en martelingen met deze wapens, hun verhalen op internet zetten, brieven schrijven naar mensenrechtenorganisaties, enz.

  • Alle desinformatie die decennialang is verspreid om de slachtoffers in diskrediet te brengen, werd uiteindelijk ontmaskerd door de informatie over het Havana Syndrome. Hoewel veel informatie wordt onderdrukt (door de CIA), is er genoeg bewijs dat deze wapens bestaan en al minstens drie decennia in gebruik zijn.

  • Er zijn veel redenen om de geheimhouding op deze wapens niet te op te heffen, maar een van de belangrijkste is dat declassificatie het verhaal over de burgerslachtoffers zal veranderen.

  • Dit zal niet alleen een juridische puinhoop veroorzaken, maar waarschijnlijk ook het einde betekenen van de (resterende) geloofwaardigheid van Westerse democratische landen.

  • Tot slot: Waarom zou een Westerse democratie zulke geheime en illegale wapens nodig hebben voor Politieke Controle?

   Antwoord: Een Westerse democratie is geen democratie maar een illusie van een democratie.

   De hogepriesters van Westerse democratieën prediken non-stop dat hun landen een democratie zijn, dat er vrijheid van meningsuiting is, dat er een rechtsstaat is, dat ze mensenrechten respecteren, dat Westerse democratieën de goeien zijn en alle andere landen slecht. Het tegenovergestelde is waar. Westerse democratieën gebruiken zorgvuldig gemaakte propaganda, hersenspoelen, massasurveillance, verborgen en geheime onderdrukking, schenden mensenrechten, martelen hun burgers en destabiliseren andere landen openlijk en in het geheim met als doel ze te controleren en hun grondstoffen te stelen.

  • Deze wapens zijn een zeer belangrijk instrument om de illusie van democratie in Westerse democratieën in stand te houden.

  Gerelateerd:

 • (2024-06-28)
 • Overheidsstalking (verstoren) en mensenrechten in Nederland

  Op deze site vind je veel informatie over overheidsstalking, verstoren. Hierover zijn in Nederland twee rechtszaken gevoerd, in 2005 en 2006 *), die zeer kritische reacties van mensenrechtenadvocaten, e.d. tot gevolg hadden. In het eerste geval achtte de rechter de verstoring onrechtmatig, in het tweede geval werd het toegestaan.

  De overheid besloot vervolgens de gebruikte methoden, waaronder de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), voor te leggen voor toetsing aan de EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens), en ter beoordeling van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) van de Verenigde Naties. De reacties waren in beide gevallen zeer kritisch. Naar aanleiding van kamervragen zei de overheid dat ze dit niet meer deden, maar in plaats daarvan wat men noemde een 'PGA Light'.

  De verhalen van slachtoffers geven echter aan dat de praktijk is, dat men gewoon door is gegaan met deze mensenrechtenschendingen. Alle informatie hierover wordt echter nog beter verborgen en onderdrukt.

  Rond deze tijd introduceerde men de term verwarde personen die een soort goedkeuring moet geven aan allerlei onwettige acties: Iemand die 'verward' is, heeft geen rechten meer. Vervolgens worden allerlei geheime en illegale methoden gebruikt om volkomen normale mensen die op een of andere vage (niet-officiële) reden 'uitgeschakeld' moeten worden, de symptomen te geven van iemand die in de war is.

  Je kan op het internet discussies vinden over:

  • Proportionaliteit: Staat het belang in verhouding tot de inbreuk?
  • Subsidiariteit: Is dit de beste manier om het te bereiken? Of zijn er nog andere manieren?

  Maar dit zijn uitsluitend verhalen om goedkeuring te geven aan deze illegale praktijken. Je leest hier nooit de werkelijke methoden die gebruikt worden, die zijn geheim.

  Samenvatting is dus dat de Nederlandse overheidsdiensten zich schuldig maken aan, vaak verschrikkelijke, mensenrechtenschendingen, inclusief martelingen.

  *) De contra-terrorisme wetten (aanpassingen) die na 9/11 tot stand kwamen werden opgehangen aan Moslim terrorisme. Ook in de genoemde rechtszaken was dit de aanleiding. Maar al deze wetten gelden voor alle Nederlandse burgers. Deze rechtszaken leken dus meer een proefballon om te zien hoe ver men kon gaan. En goedkeuring te krijgen voor (illegale) dingen die men toch al jarenlang deed.

  Lees meer:

 • Heeft de mensheid een toekomst in Westerse democratieën?

  Het leven van burgers in Westerse democratische landen wordt al heel erg gecontroleerd. Alle gegevens die wij elke dag creëren met onze mobiele telefoons, computers, televisies, bankkaarten, auto's, worden opgeslagen, en, zodra ze een bepaalde (algoritmische) drempel bereiken, gebruikt om onze leven te manipuleren. Vandaag de dag worden er projecten gestart die onderzoeken hoe wetten moeten worden veranderd om onze hersengegevens en vrije wil te beschermen. Belangrijk: Deze wetten gaan jou NIET beschermen want overheden willen toegang tot je hersenen!

  In de zeer nabije toekomst zullen neurotechnologieën, aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI), die onze hersenen aanvallen, gebruikt worden om individuen, groepen, iedereen te controleren. Gerichte energiewapens zullen worden gebruikt om tegenstanders die dit begrijpen uit te schakelen. Dit gebeurt vandaag al op beperkte schaal. Een paar mensen die achter computers zitten en algoritmen en AI gebruiken om iedereen op afstand te controleren en te manipuleren. Zullen we in staat zijn om de mensheid te redden of zullen we allemaal eindigen als bio-robots?

Het is erg moeilijk voor mensen om zich een voorstelling te maken van de verschrikkingen van aanvallen met Gerichte Energie Wapens. Hier is een poging. Bekijk deze CBS News video van het Active Denial System (ADS) 'The Ray Gun In Action' en probeer je voor te stellen dat je in je huis door de muur heen wordt aangevallen met zo'n wapen. Wat ga je doen, waar ga je heen?

Control Factor is een must-see film uit 2003 (!) over mind control met radiofrequentie (RF) energie. De film toont een geheime overheidsdienst die experimenteert op burgers met het doel om iedereen te controleren. In de film is Medusa de naam van hun agent. Vandaag de dag is alles in deze film werkelijkheid (en kun je stemmen vervangen door gedachten). Zie ook: MEDUSA (weapon), voice to skull devices (verwijderd van army.mil in 2004). Bekijk op DailyMotion: Control Factor Deel 1, Control Factor Deel 2.

Er zijn veel video's over Georganiseerde Stalking op het internet. Hier is de video van Suzie Dawson, een journalist/activist uit Nieuw Zeeland, die uiteindelijk asiel aanvroeg in Rusland. Deel 5.: Hoe? begint op 26m40. Diary of a Person of Interest - by Kiwi journalist & FBI target Suzie Dawson @Suzi3D.

Nieuws / Belangrijk

Recente berichten: STOPEG op Facebook STOPEG op X

Het is extreem naïef om te veronderstellen dat COINTELPRO en MK-ULTRA zijn gestopt. Vandaag worden deze programma's door slachtoffers genoemd: Georganiseerde Stalking; Aanvallen en martelen met Gerichte energiewapens; Neurotechnologie experimenten en martelen. De meeste slachtoffers hebben nooit iets bijzonders gedaan, worden nergens van beschuldigd. De aanvallen begonnen op een dag, en, voor de meesten, stopten nooit. En omdat Westerse regeringen ontkennen dat ze mensen martelen en op mensen experimenteren, kunnen slachtoffers nergens heen. Ze worden genegeerd, belachelijk gemaakt of geestesziek verklaard.

BELANGRIJK Secret Torture of Citizens in their Habitat in Western Democratic Countries (PDF). Concept versie van mijn boek. Bevat psychologisch martelen, fysiek martelen, methoden, waaronder Torture-By-Synchronization, en veel voorbeelden. Gratis downloaden. Laatste update: 20 februari 2024.

 • 30 juni 2024

  NIEUW Verslag TI bijeenkomst 22 juni 2024 Verslag.

 • 10 mei 2024

  NIEUW HISTORISCH Havana Syndrome: Getuigen gehoord. Op 8 mei 2024 was er in de VS de historische hoorzitting: "Silent Weapons: Examining Foreign Anomalous Health Incidents Targeting Americans in the Homeland". van het Homeland Security Subcommittee on Counterterrorism, Law Enforcement, and Intelligence. Drie belangrijke getuigen, onder ede, zeiden onder andere:

  • Andere oorzaken zoals 'Mass Psychogenic Illness theory' zijn onzin.
  • Deze wapens bestaan al tientallen jaren. En waarschijnlijk vallen Rusland en de VS elkaars personeel al tientallen jaren aan.
  • De wapens kunnen ook ook klein zijn en zelfs in een backpack passen.
  • Er zijn veel mensen, niet bij de overheid werkzaam, die beweren dat zij slachtoffer zijn van Anomalous Heath Incidents / AHIs / Havana Syndrome.
  • Deze wapens zijn ontworpen om het doelwit het gevoel te geven dat ze gek zijn, dat ze zich dingen inbeelden.
  • De CIA bepaalt alle informatie die via de ODNI beschikbaar komt. De CIA likt zijn eigen ijsje, lees: belemmert de waarheid.
  • Alle informatie over deze wapens is staatsgeheim: "intelligence products derived from signals intelligence and thus properly classified"

  Alle details vindt je op de STOPEG Havana Syndrome website.

  Van de Homeland Security hoorzitting van 8 mei 2024. Van de post op X.com door A.I. Mind Control Victim, 10 mei 2024 . Dit is een .mp4 bestand, 11 MB:

  ... they're designed is to make the target feel like they're crazy, like they're imagining things

  In 2024, 10 mei, Arizona representative Eli Crane: : I had a hearing this week in Homeland Security and this hasn't become even very mainstream yet, it was about foreign adversaries using Directed Energy Weapons against US citizens They completely incapacitate citizens of the United States, you guys might have heard from it, It is called Havana Syndrome. And then we went down to the SCIF and we got a classified briefing from someone on that panel, and it was one the most, I'm a former Navy SEALS officer, I travelled around the world and haunted bad guys for a long time but I can tell you this, when I went down to that SCIF and that was one of the most terrifying briefs that I ever have been part of .
  SCIF: Sensitive Compartmented Information Facility (room) used to protect classified information from unauthorized access.

  In 2024, 26 mei, publiceerde The Reese Report ook een samenvatting van de Homeland Security hoorzitting.

  De informatie op de STOPEG Havana Syndrome website zou voldoende moeten zijn om aangifte te doen bij de politie. Jij kunt niets bewijzen, maar de diplomaten en CIA-officieren konden ook niets bewijzen. Ik heb hier aangifte bij de poliie van kunnen doen. De politie zei ook dat ze mij niet konden helpen.

 • 10 May 2024

  NIEUW BELANGRIJK Dr. James Giordano onthult experimenten op mensen (Human experimentation) met Gerichte energiewapens (Directed Energy Weapons of DEW). In 2022, 12 february, in de video 'Dr Giordano's Presentation At UTSW's Havana Syndrome Webinar On 021022 (FULL)' (originele video is verwijderd), op 18:11:
  " ... Why would such devices be in operation. Well this too I think is a little above my pay grade and out of my sandbox but this flight is to understand that these types of devices can be used for surveillance and or they can be used either kinetically or non-kinetically for disruptive effects. What do we mean by that. What we mean is there are a number of nations worldwide that have dedicated effort to employing these devices for testing organic and inorganic substances primarily in the occupational and commercial range. If we take a look at these nations include the United States and many of its allies, China, Russia among others. So the technology exists, we know the technology is being employed at least in part for the evaluation of vulnerability and volatility for organic and inorganic substances."

 • 25 maart 2024

  NIEUW Schrijf je in voor onze nieuwe nieuwsbrief NeuroFreedom. De nieuwsbrief is het resultaat is van een samenwerking van betrokken mensen die iedereen willen informeren over mensenrechtenschendingen die worden begaan met Gerichte energiewapens (Directed Energy Weapons) en Neurotechnologieën. Wij zien het als onze plicht om deze technologieën, die gebruikt worden voor onmenselijke martelmethoden en leiden tot de onderwerping van de mensheid, aan het licht te brengen. Als je geïnteresseerd bent in een toekomst waarin mensen vrij zijn om over hun lot te beslissen, vragen we je om ons te steunen in onze strijd. Je kunt dit doen door je aan te melden voor onze nieuwsbrief en de informatie die je ontvangt door te sturen. Website van de NeuroFreedom Nieuwsbrief.
  Je kan je hier aanmelden: https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/neurofreedom.

 • 23 maart 2024

  NIEUW “Misbruik van antiterrorismemaatregelen schendt niet alleen de rechten van vermoedelijke criminelen, maar kan ook de vrijheden van onschuldigen in gevaar brengen.”. Ben Saul, de onlangs benoemde speciale VN-rapporteur voor de bevordering en bescherming van mensenrechten, veroordeelde ook de ongebreidelde inzet van al te verregaande terroristische misdrijven tegen de burgermaatschappij, waaronder politieke tegenstanders, activisten, mensenrechtenactivisten, journalisten, minderheden en studenten. "Excessief militair geweld als reactie op terrorisme vernietigt ook fundamentele rechten, onder andere door schendingen van het internationaal humanitair recht en het internationaal strafrecht". Rampant abuse of counter-terrorism laws threaten human rights globally, warns UN expert.

 • 22 March 2024

  NIEUW De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD): De gegevensverwerkingen zijn daarom onrechtmatig. . Fragment uit het CTIVD-rapport 2024 'Toezichtsrapport nr. 76 over de aansturing van de inlichtingendiensten van de politie en de bijzondere dienst van de Koninklijke Marechaussee door de AIVD en de MIVD': "... Waar meldingen worden overgenomen over ‘verwarde personen’, moet worden beschreven waartoe dit overnemen dient ... Op basis van de inhoud van de (politie)meldingen zoals hierboven geïllustreerd, kan de CTIVD op geen enkele wijze een link leggen naar (risico’s voor) de nationale veiligheid ... De gegevensverwerkingen zijn daarom onrechtmatig."
  Enkele weken na het verschijnen van dit rapport treedt voorzitter Van Eijk van de CTIVD af vanwege 'verstoorde verhoudingen'. De CTIVD bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Toezicht en de afdeling Klachtenbehandeling. De afdeling Toezicht toetst de rechtmatigheid van de taken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). In een brief van demissionair minister-president Mark Rutte van 4 maart 2024 staat: "De verhoudingen binnen het bestuur van de CTIVD zijn verstoord en de huidige samenstelling van de CTIVD biedt geen ruimte voor verbetering. Hier is de brief van Mark Rutte (docx).
  Het rapport lijkt onderdeel te zijn van het schandaal dat in 2023 aan het licht kwam: Onschuldige mensen worden door de Nederlandse politie op terroristenlijsten gezet en vervolgens verstoord.

 • 22 maart 2024

  NIEUW Must see interview met een voormalig geheim agent van de CIA. In principe gaat dit over hoe je mensen kunt manipuleren om ze te laten doen wat jij wilt. Een betere titel(?): 'Een kijkje in de verwrongen geest van een inlichtingenofficier'. Zoals jaren geleden al geschreven, zijn het allemaal uitstekende leugenaars, maar deze gast schept er zelfs over op. Ik geloof dat Targeted Individuals ook deel uitmaken van het trainingsprogramma van inlichtingenpersoneel (spionnen). CIA Spy: "Leave The USA Before 2030!" Why You Shouldn't Trust Your Gut! - Andrew Bustamante.

 • 14 februari 2024

  UPDATE Does humanity have a future in democracies? PDF (in het Engels). Maak je vooral geen zorgen, je zal niet merken dat je een bio-robot wordt ... Teken deze petitie als je geen bio-robot wilt worden!

 • 4 februari 2024

  NIEUW Het Amerikaanse leger bevestigt 1. het bestaan van deze wapens, 2. dat mensen kunnen worden aangevallen met deze wapens. Van de officiële website van het Defense Health Agency (DHA), een onderdeel van het militaire gezondheidssysteem: 'An AHI is a counterintelligence incident.' Anomalous Health Incidents (ook bekend als Havana Syndrome) of hier. Lezen jullie even mee, politie, huisartsen en psychiaters? Het is geen mentaal probleem! Meer dan 1000 Amerikaanse diplomaten en veiligheidsmedewerkers hebben deze symptomen gemeld. Zie ook: STOPEG Havana Syndrome website.

 • 26 januari 2024

  NIEUW PETITIE: BAN REMOTE CONTROL OF THE HUMAN NERVOUS SYSTEM TI organisaties hebben deze week een petitie ingediend bij het Europees Parlement om te vragen dat de nieuwe EU AI wet het gebruik van Kunstmatige Intelligentie om het menselijk zenuwstelsel op afstand te besturen verbiedt. De petitie is ook geplaatst op Change.org. Teken deze petitie!

 • 15 januari 2024

  BELANGRIJK Brief: Stoppen van aanvallen en martelen met Gerichte energiewapens Op 1 december 2022 is een brief door STOPEG, medeondetekend door twintig slachtoffers, aan de Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius gestuurd. Deze brief is een opvolging van de brief aan de korpschef van politie Nederland, H. van Essen, begin 2022, waar geen antwoord op is ontvangen. Brief downloaden (PDF) , Verzendbewijs (PDF) . Hier is een reactie op ontvangen van de Minister van Justitie en Veiligheid: Reactie downloaden (PDF). Hoewel deze reactie nergens op lijkt (wij kunnen niets voor jullie doen), is het belangrijk dat deze brief bij de overheid ligt.

  Naar aanleiding van deze reactie is op 22 mei 2023 een brief naar het College Rechten van de Mens gestuurd. De reactie hierop: Reactie.

  Hier nog de brief aan de politie namens STOPEG over belaging/martelen met Gerichte Energiewapens (Directed Energy Weapons). Verzonden op 9 februari 2022, op 30 maart 2022 een herinnering gestuurd. Op 13 juli 2022 nog steeds geen reactie. Brief politie downloaden (PDF) , Verzendbewijzen (PDF) , Klacht ingediend bij politie (PDF). Let op dat in de reactie van de Minster van Justitie staat dat deze ook aan de politie is doorgestuurd.

 • 15 januari 2024

  HERHALING Heb jij een vrije wil? Hoe weet je dat? Mijn ervaringen met hersenmanipulatie: Geforceerde gedachten, controle over ledematen, 'wakker worden' op een andere plaats, manipulatie van gevoelens, manipulatie van erectie, chantage en meer: Mind Control to Major Tom v2.2 (PDF) (in het Engels). Waarschuwing: Dit is extreem gevaarlijke technologie. Als je dit niet begrijpt, niet herkent, dan ben je een robot. Niet overtuigd? Kijk deze video: Dr. James Giordano: The Brain is the Battlefield of the Future . Een betere titel is: The Brain is the Battlefield of Today. Zie ook: Human Brain Project.

  De enige manier om de mensheid te redden is om (wereldwijd) alle overheidsorganisaties, inclusief politie, geheime diensten, defensie, en hun aannemers, te verbieden om neurotechnologie op wat voor manier ook in te zetten tegen burgers. Als we dit niet kunnen regelen is alles verloren.

  Inmiddels gaat de Nederlandse overheid vol 'Minority Report': Kansen en Risico’s van de Toepassing van Neurotechnologie in het Strafrecht Lezen. We kunnen onze regering niet vertrouwen, kijk maar eens hoe alles wat we doen tegenwoordig wordt gevolgd. Ze begonnen met ons te vertellen dat ze antiterreurwetten nodig hadden om Jihad-groepen in de gaten te houden. Daarna gebruikten ze deze wetten om journalisten en activisten in de gaten te houden. En vandaag worden deze wetten gebruikt om iedereen in de gaten te houden. Voor regeringen is elke burger een (potentiële) terrorist.

  Zie ook: Mentale Privacy.

 • 25 januari 2024

  UPDATE STOPEG Havana Syndrome website Update (in het Engels).

 • 10 december 2023

  NIEUW Alle landen in de wereld martelen Verschillen tussen Westerse democratische landen en andere landen Tonen.

 • 26 november 2023

  NIEUW Amnesty International UK: The Prevent duty and its chilling effect on human rights "Als een 'pre-crime interventie' wordt het verondersteld ons te beschermen door het identificeren van mensen die het risico lopen om te radicaliseren tot terrorisme en hen te stoppen voordat ze dat doen. Maar in werkelijkheid vormt de overgrote meerderheid van de mensen die in het kader van Prevent worden doorverwezen geen bedreiging en is er geen verdere actie nodig." Pagina, en rapport (Engels).

 • 19 november 2023

  NIEUW Verslag TI bijeenkomst 18 november 2023 Verslag.

 • 14 november 2023

  NIEUW Wetsvoorstel voor de EU Omdat EU-lidstaten de mensenrechten niet respecteren, in het geheim martelen en menselijke experimenten tolereren, stellen een aantal TI-organisaties een strengere versie voor van hun mensenrechtenwetten die misbruik met Gerichte Energie Wapens en Neurotechnologieën expliciet verbieden. Wetsvoorstel voor de EU, of hier.

 • 10 november 2023

  Martelen is de Heilige Graal van Westerse democratische landen (Torture is the Holy Grail of Western democratic countries) * Heilige Graal: Iets wat je wilt (zien) maar heel moeilijk te vinden is.
  Dit is de titel van een nieuw artikel dat ik volgende week publiceer. Hier is de samenvatting (in het Engels).

 • 29 oktober 2023

  Een onderzoek wordt op internet gebruikt om slachtoffers van overheidsgeweld in diskrediet te brengen. Hier is mijn reactie (in het Engels): Why the Sheridan and James group-stalking ('gang-stalking') study is flawed and the information on the Wikipedia Gang Stalking page is misleading

 • 28 augustus 2023

  29 augustus is internationale Targeted Individual dag (TI day). Laten we alle onschuldige slachtoffers herdenken, alle levens die zijn verwoest ... En laten we de walgelijke wezens die deze misdaden organiseren en er bewust aan deelnemen nooit vergeven.

 • 1 juli 2023

  STOPEG antwoord op vragenlijst (PDF), n.a.v. Call for inputs for the study of the Human Rights Council Advisory Committee on neurotechnology and human rights (HRC resolution 51/3)

 • 19 juni 2023

  Verslag: HAVANA SYNDROME IN EUROPA Op zaterdag 10 juni 2023 was er een internationale TI-demonstratie in Brussel. Het was een mooie dag, er waren zo'n 60-80 mensen, uit alle delen van de wereld, we stonden op Place du Luxembourg, direct tegenover de gebouwen van het Europees Parlement.

  De sprekers (videos): Harald Brems (DE), Mojmir Babáček (CZ), Peter Mooring (NL) ( PDF), Toshiko Namiki (JP), Paolo Dorigo (IT) ... alle sprekers.

  HAVANA SYNDROME IN EUROPA informatie, STOPEG Havana Syndrome website (in het Engels).

 • 3 juni 2023

  BELANRIJK Algemeen Dagblad op 1 juni 2023: Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie) erkent dat Nederlandse burgers onterecht op geheime terreurlijst staan maar de slachtoffers moeten het zelf oplossen. Honderden Nederlanders staan mogelijk onterecht op een ‘geheime terreurlijst’, simpelweg omdat de politie soms zou zijn vergeten om ze er af te halen. Dit heeft een grote impact op hun leven. Nederlandse burgers die onterecht op geheime terreurlijst staan, moeten het zelf oplossen.

 • 27 mei 2023

  Over informanten en het creëren van terroristen. Spoiler alert: De Leugenfabriek. Lezen, downloaden (PDF).

 • 21 mei 2023

  BELANGRIJK RTL Nieuws op 15 mei 2023: Nederlandse politie behandelt onschuldige burgers als terroristen. Dat bleek uit documenten die RTL Nieuws in handen kreeg. De Nederlandse politie-eenheid TOOI (Team Openbare Orde Inlichtingen) behandelt onschuldige burgers als terroristen. Er is geen wet die hen aan banden legt, er is geen toezicht. Ze doen gewoon wat ze willen. Een van de dingen die ze doen is een terroristen-code (CTER-code) voor je verzinnen, en daarna delen deze informatie met andere politie-eenheden, nationale inlichtingendiensten, Interpol, buitenlandse instanties, etc. Vervolgens wordt deze persoon overal gevolgd, ook online, en worden er (betaalde) informanten geworven.
  RTL Nieuws: 'Ze infiltreren in groepen, volgen mensen stiekem, betalen informanten en bekijken wat mensen online doen. Dit kan iedereen overkomen, ook mensen die niks strafbaars hebben gedaan. Maar niemand houdt toezicht op wat de teams doen. En dat geeft het TOOI heel veel ruimte om zelf te bepalen wanneer ze iemand gaan volgen. En die ruimte nemen ze. Uit interne documenten en politiedossiers die wij in handen hebben gekregen blijkt dat de politie hiervan op de hoogte is. En dat het zeker al tien jaar gebeurd. ... Burgemeesters moeten toezicht houden op het TOOI, maar dat vindt nu amper plaats'.

  Uit de video: Politie zat onschuldige Said jarenlang op de hielen: 'Ik werd suïcidaal'. Lezen.

  De onderzoekredactie van RTL Nieuws gaat door op dit dossier. Mocht u tips hebben dan kunt u die vertrouwelijk sturen naar onderzoek@rtl.nl

 • 18 juni 2023

  Burger-informanten en (vaak strafbare) burger-infiltranten Zodra sprake is van enige vorm van sturing c.q. regie, wordt gesproken van infiltratie. Een burger-informant wordt een burger-infiltrant wanneer deze persoon in enigerlei vorm de handelingen van een persoon beïnvloedt. Van burgerinfiltratie kan uitsluitend sprake zijn in het geval het verlenen van bijstand door een burger plaatsvindt op initiatief en onder regie van politie en justitie.
  Indien de burger zelf het initiatief heeft genomen om bepaalde (onrechtmatige) handelingen te verrichten en dit handelen heeft niet plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van politie en justitie, is de burger zelf verantwoordelijk voor eventuele strafbare feiten die dergelijk handelen heeft opgeleverd. Het betrekken van gewone burgers door overheidsdiensten gebeurt onder andere onder de volgende noemers:

  • Een persoon laten weten dat hij in de gaten wordt gehouden.
  • Persoonsgericht verstoren.

  En onder deze noemers is oneindig veel mogelijk. Wie controleert precies welke handelingen worden verricht, en hoe vaak? Eenmaal per dag of non-stop 24 uur per dag? Een paar voorbeelden waarbij sprake is van (burger-)infiltratie en uitlokking (*):

  • Gesynchroniseerd kuchen/hoesten.
  • Gesynchroniseerd naar buiten gaan (en lawaai maken).
  • Gesynchroniseerd met auto's voorbij rijden.
  • Gesynchroniseerd toeteren, klappen, schreeuwen, met deuren slaan, op muren bonken, met stoelen schuiven, enz.
  • Willekeurige mensen aanzetten 'vreemde' dingen te zeggen of doen.

  Een burger-infiltrant kan op zijn beurt weer (argeloze) burgers kan aanzetten om criminele handelingen jegens een persoon te verrichten.

  Door undercover agenten, informanten en infiltranten worden soms ook kinderen betrokken bij de belaging. Of kinderen gaan handelingen nadoen die zij bijvoorbeeld een ouder zien doen.

  Het Talloncriterium houdt in dat de politie een verdachte niet mag uitlokken om een strafbaar feit te plegen. Daar houden deze overheidsdiensten zich absoluut niet aan. Integendeel, alle handelingen van deze diensten, en de door hen misbruikte gewone burgers, zijn er op gericht om de persoon in kwestie te provoceren, buiten zinnen te drijven, met als doel dat deze persoon dingen gaat doen die hij nooit zou doen zonder deze provocaties. Door deze werkwijze wordt ook de veiligheid van de (burger-)infiltranten in gevaar gebracht.

  Samenvatting: Diverse overheidsdiensten betrekken vaak gewone burgers 'in de omgeving' van een persoon bij de belaging van deze persoon. Een aantal burgers kan worden 'gepromoveerd' tot informant of infiltrant. Soms wordt een burger ook wel eens in dienst genomen bij de politie. In veel gevallen is er geen sprake van dat de bewuste persoon verdachte is van een misdrijf, zie andere items op deze pagina. En er is niemand die dit controleert. We kunnen dus concluderen dat hier vaak gewone burgers met leugens worden geronseld, (en betaald!) en vervolgens gecriminaliseerd door overheidsdiensten. Dit kan je georganiseerde (overheids) misdaad noemen. Zie ook de onthullingen van RTL Nieuws hieronder.

  * N.a.v. meldingen van slachtoffers. Let op dat deze voorbeelden slechts een een onderdeel zijn het totale belagingspakket.

 • 11 maart 2023

  Aangifte doen bij de politie. Sinds oktober 2021 is de volgende procedure van toepassing: Screenings- en selectiviteitskader misdrijven. Als het bij de politie niet lukt om aangifte te doen, schrijf dan het OM aan.

 • 4 juni 2023

  BELANGRIJK Persoonsgericht verstoren is ongrondwettig

  Groepstalking (georganiseerde stalking) heet in overheidsjargon 'persoonsgericht verstoren'. Dit wordt gedaan o.a. door de politie en de AIVD, maar ook andere organisaties kunnen hierbij betrokken worden. Veel informatie hierover kan je vinden in de volgende documenten:

  Het is in veel gevallen volledig onduidelijk waarom besloten wordt tot verstoren (willekeur, wraak, vriendjespolitiek?). De burgemeester beslist tot het persoonsgericht verstoren bij verdenking van een ‘mogelijke intentie.’ Jan Brouwer. ‘Op basis van buitengewoon vage aanwijzingen gaat men potentiële verdachten – het gaat niet om verdachten van een misdrijf – het leven zuur maken.' De politie volgt ze op straat. Bezoek wordt aangesproken en buurtbewoners wordt gevraagd verdachte zaken rond de woning van de persoon te melden.

  Uit Frictie op de geheime werkvloer:

  • 'Maar er staan dus wel personen onterecht in de lijst. Dat hangt mede samen met de ook gesignaleerde tekortschietende intake.'
  • “Het screenen wie van de lijst af kunnen is iets dat je doet als je voldoende tijd hebt, maar we doen het wel hoor, tussendoor,” bekent een Infoboxmedewerker.
  • Victis is een informatiesysteem beheert door de AIVD. Infoboxmedewerkers zoeken in de systemen van hun eigen organisatie naar gegevens over in Victis geregistreerde personen en brengen die (handmatig en in een vastgesteld format) daarheen over. Het combineren van deze verspreid opgeslagen gegevens in een ‘cv’ en het analyseren van dat geheel vanuit verschillende perspectieven moet dan dreigingen zichtbaar maken. Informatie verlaat de Infobox niet. De CT Infobox onderneemt zelf geen actie, maar adviseert partnerorganisaties tot het nemen van zekere maatregelen. Die maatregelen, schrijft minister Johan Remkes van BZK in maart 2005 aan de Kamer, kunnen van verschillende aard zijn: ‘inlichtingenmatig, strafrechtelijk, vreemdelingrechtelijk en in de sfeer van verstoring’. Organisaties beslissen zelf wat ze met de adviezen doen.

  Wat er niet in de bovengenoemde, en andere overheids-, documenten staat (*):

  • Methoden die worden gebruikt bij persoonsgericht verstoren zijn misdaden die behoren tot de ernstigste in de geschiedenis.
  • Onwetende burgers wordt gevraagd mee te werken aan deze misdaden, en worden dus gecriminaliseerd.
  • In een aantal gevallen wordt (na enige tijd) ook gebruik gemaakt van Gerichte energiewapens (Directed Energy Weapons), waarmee slachtoffers worden aangevallen en gemarteld (deze stralingswapens gaan door de muren van een huis).
  • Op sommige slachtoffers worden mind-control experimenten uitgevoerd.
  • Als je 'overleeft', lees: weerstand biedt, dus, niet instort als psychiatrisch patient, geen zelfmoord pleegt, geen opgezette misdaad pleegt, niet 'toevallig' een auto-ongeluk krijgt, dan gaat dit maar door en door, jaar na jaar na jaar. Waarom? Omdat degenen die dit georganiseerd hebben allemaal strafbaar zijn, en anderen, waaronder vaak ook burgers, aanzetten tot het plegen van strafbare feiten.

  * N.a.v. meldingen van slachtoffers.

  Meer over CT Infobox: Evaluatie Nationale Contraterrorisme-strategie 2016-2020 fase 1: analyse en meetbaarheid beleidsmaatregelen

 • 11 januari 2023, update 23 januari 2023

  Targeted Justice dient $1,3 miljard rechtszaak in tegen DOJ, FBI en DHS. TargetedJustice.com Video Press Release re. Case 23-cv-0003 (video). Complaint for declaratory and injunctive relief and damages (PDF). Alle bestanden.

 • 14 november 2022

  Verslag/Samenvatting TI bijeenkomst op zaterdag 12 november 2022 Utrecht. Hier lezen

 • 9 augustus 2022

  Open brief aan de regeringen en parlementen van de wereld om wetgeving op te stellen om de hersenen en het lichaam van mensen te beschermen tegen aanvallen met neurotechnologieën Lees brief
  In 2021, heeft het Chileense parlement een wet goedgekeurd die de Chileense burgers het recht op persoonlijke identiteit, vrije wil en geestelijke levenssfeer garandeert. Met deze brief vragen TI organisaties hun regeringen om het Chileense voorbeeld te volgen om voorkomen dat hun staat wordt omgevormd in een totalitaire staat, waar burgers worden veranderd in bio-robots, gecontroleerd door supercomputers.

 • 15 augustus 2022

  Brieven Peter Mooring aan de overheid Hierbij de brief aan Balkenende in 2002. Ik wist op dit moment niets van groepstalking / georganiseerde stalking, elektronische belaging, maar had wel door dat hier overheidsdiensten bij betrokken waren. Brief aan Balkenende, 3 september 2002, inclusief reacties (PDF) . Ik publiceer binnenkort de persoonlijke brief die ik dit jaar aan de politie stuurde. Je kan veel ook al hier lezen .

 • 23 juni 2023 (21 januari 2021)

  Last van groepstalking? -> Bekijk deze overheidsdocumenten -> Hoezo mensenrechten?

  Meer over verstoren en hinderlijk volgen, inclusief diverse rechtszaken die hierover gevoerd zijn.

 • 17 juni 2021, update 21 januari 2021

  Parallel Rechtssysteem

  Groepstalking en Elektronische belaging / Elektronisch martelen heet in overheidsjargon:
  Je naar een zorg- en/of justitieel traject leiden / Doorgeleiden naar de zorg en/of risicoreductie.
  Dit moet je lezen als: Keiharde repressieve maatregelen die niets met mensenrechten of het EVRM te maken hebben. Je wordt gepsychiatriseerd, krijgt een strafblad aangesmeerd of je pleegt zelfmoord, een auto-ongeluk mag ook.

  Lees alles over Verstoren, Persoonsgerichte aanpak (PGA), Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE), wetgeving, enz. Lees direct: Samenvatting en Wat kan je doen als dit je overkomt . Laat weten als je een bijdrage aan deze website wilt leveren. Website: parallelrechtssysteem.nl

De slachtoffers van deze misdaden eisen:
ONDERZOEK
Onderzoek naar deze (oorlogs)misdaden tegen burgers moet nu worden gestart.
WETGEVING
Nieuwe wetten moeten deze misdaden expliciet verbieden.
COMPENSATIE
De slachtoffers moeten worden gecompenseerd, de daders berecht.

De onthullingen van Edward Snowden over afluisteren door de NSA zijn maar het topje van de ijsberg. Duizenden onschuldige mensen, waaronder kinderen, in de Verenigde Staten en andere Westerse landen worden aangevallen en (fysiek en/of geestelijk) vermoord door geheime diensten, inclusief leger, met hun hi-tech methoden en ontkenbare (door-de-muur) electronische wapens. We moeten allemaal ons best doen om deze criminelen op te sluiten! Stuur deze website s.v.p. door naar je familie en vrienden. Dank je. Peter

Edward Snowden op 17 december 2013: Deze programma's gingen nooit over terrorisme: ze gaan over economische spionage, sociale controle en diplomatieke manipulatie. Ze gaan over macht. Lees

Peter Mooring op 4 januari 2014: En macht gaat over eliminatie van tegenstanders. Dit is precies wat geheime diensten doen ... elimineren. Het andere dat geheime diensten doen is experimenteren met nieuwe methoden en nieuwe wapens, dit wordt 'mind control experimentation' genoemd. In beide gevallen zijn de methoden en wapens vaak groepstalking en elektronische wapens. Veel onwetende en onschuldige mensen waaronder kinderen worden op deze manieren geelimineerd of onderworpen aan deze experimenten. Veel lijden, velen sterven. Deze misdaden behoren tot de ernstigste in de geschiedenis en zijn een schande voor de mensheid.

GROEPSTALKING = GEORGANISEERDE MOORD

Groepstalking, vaak uitgevoerd in combinatie met electronisch lastigvallen/electronisch martelen, heeft als doel de lichamelijke of geestelijke dood van iemand te bewerkstelligen. Het slachtoffer wordt tot waanzin gedreven en pleegt zelfmoord, stort in tot psychiatrisch patient of pleegt een (opgezette) misdaad. Dit heet moord met voorbedachten rade, en degenen die hier aan meewerken zijn moordenaars. Groepstalking wordt ook wel georganiseerde stalking genoemd maar het is beter om het georganiseerde moord te noemen.

Lees meer:

Een zeer beperkte lijst van groepstalking / georganiseerde stalking methoden:

 • Dag-na-dag wakker houden, sociale isolatie
 • Altijd mensen om je heen, nooit alleen, geen privacy
 • Stalking door buren, onbeschoft gedrag door willekeurige mensen
 • Terreur op het werk, kapotmaken van vriendschappen
 • Karaktermoord, verspreiden van geruchten
 • Terugkoppeling van gesprekken die niemand kan weten
 • Autotoeter, schuivende stoelen, stuiterbal, schoenen met hoge hakken
 • Ontvangen van telefoontjes, emails (popup, geluid), SMSjes op specifieke momenten
 • Duiven koeren, honden blaffen aan/uit
 • Verwarming, diepvries aan/uit
 • Tikken tegen verwarming als reactie
 • Hoesten, slaande deur, lekkende kraan
 • Burentoilet bezoek, doortrekken
 • Haperende DVD-speler, spelcomputer
 • Plokgeluiden van wateerkoker, tv, dak
 • TV, radio storing, manipulatie, hoesten
 • Zwarte katten op veel plaatsen
 • Alarmgeluiden in winkels, artikelen uitverkocht
 • Andere winkel kassa gaat open terwijl je wacht
 • Ontvangen van verkeerde of kapotte artikelen
 • Blokkerend verkeer, verkeer elke hoek
 • Lege accu, files, op belangrijke momenten
 • Geconstrueerde auto-ongelukken, lege snelweg
 • Politie, ambulances, begrafenisauto's om je heen
 • Verblindende koplampen, auto's met een koplamp, achterlicht
 • Stenen tegen auto voorruit, sigarettenpeuken
 • Open deuren van huis, auto, vogelpoep op ramen
 • Lachen om jouw lijden, schade aan eigendom
 • Boren bij buren en overal waar je naar toe gaat
 • Buren die alsmaar de trap op en af gaan
 • Gooigeluiden, zaagmachines buiten
 • Gesynchroniseerde voorbijgang, vrouwen met kinderwagens

Veel mensen ervaren een aantal van de bovengenoemde gebeurtenissen ook wel eeens. Bij slachtoffers van deze misdaden gebeurt dit dag-na-dag, 24/7. Veel gebeurtenissen zijn gesynchroniseerd met de bewegingen van het slachtoffer. Ook worden vaak electronische wapens gebruikt bijvoorbeeld om het slachtoffer wakker te houden, plokgeluiden te maken.

ELECTRONISCH LASTIGVALLEN = ELECTRONISCH MARTELEN

Electronisch lastigvallen is de term die vaak wordt gebruikt om aanvallen met electronische wapens te beschrijven. Voorbeelden van dergelijke wapens zijn: gerichte energie wapens (directed energy weapons), microgolfwapens (microwave weapons), geluidwapens (sonic weapons), gedachtenleesapparatuur (mind reading devices) and gedachtenbesturingapparatuur (mind control devices). Deze wapens worden gebruikt om te manipuleren, uit te schakelen, martelen en moorden, voornamelijk om te stelen. Beschieten, branden, koken, gedachtenlezen-en gedachtenbesturen van mensen en kinderen met deze wapens zijn misdaden tegen de menselijkheid en gruwelijke schendingen van mensenrechten.

Lees meer:

Een zeer beperkte lijst van lichamelijke effecten die door electronische wapens veroorzaakt kan worden, veel effecten zijn mogelijk binnen een seconde, direct hoesten, direct niezen, pijn, enz.:

 • Krabben
 • Buikpijn
 • Aandrang urineren
 • Aandrang ontlasting
 • Diaree
 • Hoesten, niezen
 • Boeren, scheten
 • Slapeloosheid
 • Geeuwen
 • Maagpijn
 • Pijn aan nieren
 • Pijnlijke voeten
 • Pijnlijke benen
 • Slapende handen
 • Hartaanval
 • Druk op borst
 • Rommelende maag
 • Wazig zicht
 • Misselijkheid
 • Vermoeidheid
 • Verhit hoofd/lichaam
 • Milt pijn
 • Spierpijn
 • Borstpijn
 • Blinde darm aanval
 • Rugpijn
 • Kloppend hart
 • Loopneus
 • Erectieproblemen
 • Sexuele stimulatie
 • Tandpijn
 • Hoofdpijn
 • Gehoorproblemen
 • Plotselinge verwarring
 • Plotseling geheugenverlies

Electronische wapens worden ook gebruikt om ons brein aan te vallen:

 • Gedachtenlezen, 'subvocal' spraak
 • Stemmen laten horen, tinnitis symptomen
 • Gedachten in je hoofd planten die je niet van je eigen gedachten te onderscheiden zijn tenzij je hier alert op bent
 • Droom manipulatie

Electronische wapens worden ook gebruikt om allerlei andere effecten te realiseren:

 • Plokgeluiden in je huis
 • Kapotmaken van lampen
 • Kapotmaken van tuinplanten
 • Enz.

Deze wapens worden al meer dan tien jaar gebruikt door onze geheime diensten. Vaak worden nagenoeg willekeurige mensen, burgers, waaronder kinderen, aangevallen, en wordt op hen geexperimenteerd.

Waarschuwing: je kunt je eigen gedachten niet meer vertrouwen

JE BENT EEN ROBOT ALS JE DIT NIET WEET

Het is vandaag de dag mogelijk voor anderen om toegang te krijgen tot je gedachten en je gedachten zelfs te sturen, dit is geen science fiction! Verlaat deze website niet voor je dit artikel hebt gelezen! Lees hier:

ALS JE DENKT DAT JE EEN DOELWIT BENT LUISTER DAN NOOIT MEER NAAR HET KLEINE STEMMETJE IN JE HOOFD!

Click to play

Control Factor is een (angstaanjagende) film over mind control (2003). Lance, een gewone burger, wordt opgezet om zijn vrouw Karen te vermoorden. De film laat ook de kleine groep mensen zien die alle aspecten van onze levens willen beheersen en ook hoe ze dit doen.

Meer ... Silent Sound Spread Spectrum is een technologie die gebruik maakt van 'subliminal programming carried over Ultra-High Frequency (UHF) broadcast waves', om zo onhoorbare boodschappen rechtstreeks in het onderbewuste van het menselijk brein te plaatsen. Hier bestaat geen verdediging tegen omdat het de 'subliminal programming' (onhoorbare boodschappen) rechtstreeks in het menselijk brein plaatst via het gehoor orgaan echter via frequencies die mensen niet kunnen waarnemen als geluid!
Silent Sound Spread Spectrum (SSSS) and The All-Digital TV Broadcast Signal - Connection? een artikel door Gary Rea uit 2009

Bescherming tegen mind control

In het algemeen willen je aanvallers dat je bepaalde dingen doet op specifieke momenten. Als je denkt dat je een slachtoffer bent van mind control (gedachten die in je geplant worden, een irrationele drang om bepaalde dingen te doen) probeer dan willekeurig te reageren of reageer helemaal niet. Je zou een dobbelsteen kunnen gebruiken om je reactie te vertragen, bijvoorbeeld 3 is reageer pas over 3 minuten, enz. Je kan ook de volgorde veranderen van je activiteiten. Zie ook: Victims2

Onderzoek, wetgeving, compensatie

De slachtoffers van deze misdaden eisen:

 • ONDERZOEK - Onderzoek naar deze (oorlogs)misdaden tegen burgers moet nu worden gestart.
 • WETGEVING - Nieuwe wetten moeten deze misdaden expliciet verbieden.
 • COMPENSATIE - De slachtoffers moeten worden gecompenseerd, de daders berecht.

Covert Harassment Conference 2015

COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015 - BERLIJN, 1-2 OKTOBER 2015
Klik hier voor een samenvatting 2015 incl. videos

NIEUW! Verwarde personen / Verwarde mensen

www.verwardepersonen.nl
www.verwardemensen.nl

Covert Harassment Conference 2014

COVERT HARASSMENT CONFERENCE & TI-EVENT-2014 - BRUSSEL, 20 NOVEMBER 2014
Klik hier voor een samenvatting 2014 incl. videos

Website Electromagnetische Wapens

Website met informatie. Stuur door naar familie, vrienden:

http://www.electromagnetischewapens.nl/
http://www.elektromagnetischewapens.nl/

Flyer Electromagnetische Wapens

Klik voor grotere afbeelding

Gratis 25 of 50 flyers ontvangen? Stuur een mail naar: info@stopeg.nl

Mark Rich

Mark Rich, zelf een doelwit van deze misdaden, heeft websites gemaakt met heel veel informatie, niet alleen voor slachtoffers van groepstalking en electronische wapens maar voor iedereen die meer wil weten over (politieke en/of mensen) controle systemen:

http://www.newworldwar.org

Zoals veel slachtoffers heeft Mark ook onze steun nodig: Zijn huidige status , doneer , koop zijn boek: The Hidden Evil , koop zijn boek: New World War

JE BENT EEN CRIMINEEL ALS JE AAN DEZE MISDADEN DEELNEEMT

Art. 285 b van het Wetboek van Strafrecht: Lid 1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie. Lid 2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.
Zie ook de brochure: Als u wordt gestalkt (of hier )

schizofrenie bestaat niet

Slachtoffers van geheime diensten worden vaak gek gemaakt, tot waanzin gedreven, en zo aangezet om zelfmoord te plegen, in te storten als psychiatrisch patient of een misdaad te plegen. Ik heb een artikel geschreven dat je kunt gebruiken om aan te tonen dat je niet gek bent als je beweert lastig gevallen te worden op dergelijke manieren. Verwijs hier eventueel naar als je een slachtoffer bent! Lees het artikel hier: Schizofrenie bestaat niet of download en print de PDF: Schizofrenie bestaat niet (PDF)
11 okt 2011: Brief aan Openbaar Ministerie (PDF) , kopie aan MP M. Rutte (PDF) , verzendbewijzen (PDF)
19 okt 2011: Kopieen aan alle fractievoorzitters Tweede Kamer (.odt) , Adresgegevens (.ods) , verzendbewijzen (PDF)

Meer: kritiek op het TBS systeem van Leonie Holtes is niet gepubliceerd omdat ze vlak voor het afronden van het boek ernstige psychische klachten kreeg en vermoedelijk tijdens een aangstaanval, een psychose, haar leven beeindigde. Lees meer Boek is later alsnog uitgekomen: Ervaring niet vereist – Léonie Holtes

Wilt u dat anderen uw gedachten lezen?

Wilt u dat anderen uw gedachten lezen? Wilt u dat anderen op een knop drukken en u laten boeren, niesen, hoesten, krabben, scheten, urineren, u sexueel besturen, hoofdpijn of hartaanval geven, levend koken, enz. door de muren van uw huis heen met onzichtbare laser wapens ? Wilt u dat anderen gedachten in uw hersens planten?

Nog een keer: Wilt u dit voor uw kinderen?

Dit is allemaal mogelijk en wordt illegaal gedaan vandaag! Maar onze regering vertelt ons niets! Electronische wapens behoren tot de best bewaarde geheimen van de wereld. Overal ter wereld worden onschuldige mensen aangevallen en gemanipuleerd, uitgeschakeld, gemarteld en vermoord met deze wapens. De meesten hebben geen idee wat hen overkomt. Lees hierover en vertel dit aan je familie en vrienden. Peter Mooring

Stuur stopeg.nl naar een vriend! Klik hier , of copy-paste de tekst.

P.S. Ook sportwedstrijden zijn gemakkelijk te beinvloeden met electronische wapens. Of denkt u nog steeds dat de beste wint?

Vragen en antwoorden (upd20111222)

Ok deze wapens bestaan maar worden ze ook echt gebruikt?
Ja, ze worden echt gebruikt. Allerlei mensen in je eigen land worden hiermee aangevallen. De meesten weten dit niet omdat de effecten (bewust) lijken op bestaande aandoeningen. Plotselinge misselijkheid, hoestaanvalen, hevige buikpijn, darmkramp, hartklachten, hartaanval, enz. Zij die het wel begrijpen worden gemarteld en geelimineerd, niemand mag het weten.

Maar dergelijke wapens mogen toch helemaal niet gebruikt worden?
Dat klopt. Degenen die hier gebruik van maken, o.a. via geheime diensten, zijn psychopaten (moordenaars, pedofielen, kindermisbruikers, dieven) op belangrijke posities. Zij overtreden de wet, schenden mensenrechten op gruwelijke manieren, het interesseert ze niet. Ze deden dat ook al zonder deze geavanceerde wapens. Alleen is het nu nog gemakkelijker geworden.

Hoe heeft dit met mijn leven te maken?
Deze wapens worden gebruikt om te manipuleren en te stelen en maken het heel gemakkelijk om jouw chanteerbare mensen op sleutelposities te plaatsen, critici de mond te snoeren, terroristen te creeeren. Het gebruik van deze wapens zorgt er dus voor dat 'normale' mensen geen deel meer uitmaken van 'het systeem' dat jouw stad en land bestuurd, van politie, van kinderbescherming, de media als kranten en radio, de banken, telecom bedrijven, enz. Daarnaast zal het gedachtenlezen en besturen van gedachten leiden tot een gerobotiseerde samenleving. De rechtstaat bestaat niet meer, democratie is een wassen neus geworden.

Wat betekent dit voor mij persoonlijk?
Dat je heel erg op je hoede moet zijn ook al houd je je mond en val je niet op. Een belangrijk kenmerk van psychopaten is dat zij parasiteren op anderen. Misschien willen ze jouw baan, jouw huis, jouw vrouw of je kinderen, jouw talent, jouw kennis en intelligentie, jouw geld. Of ze willen juist niet dat jij je verder ontwikkeld, of dat je het lokale tennistoernooi wint omdat bang zijn voor je of omdat ze geld hebben gezet op die ander. Of misschien ben je alleen maar toevallig in de buurt. Zoals al gezegd, het interesseert ze niet, als ze maar bloed kunnen blijven vreten.

Maar ik heb toch helemaal nooit iets gedaan?
Dat klopt. Veel slachtoffers hebben ook nooit iets gedaan. Zij waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Zij kregen dingen te zien of te horen die ze niet mochten weten. Of iemand had gewoon de pest aan ze, of er was gewoon een slachtoffer nodig. Zij liepen tegen een psychopaat aan die verbonden was met het criminele geheime diensten netwerk. Zij werden op een lijst geplaatst door psychopaten die graag voor god spelen.

Waarom schieten ze je niet gewoon meteen dood?
Dat kunnen ze wel een keertje doen maar als ze dat de hele tijd zouden doen dan valt dat veel te veel op. Bovendien kunnen ze zo hun wapens testen, op mensen experimenteren met operaties, medicijnen en in psychiatrische klinieken, nieuwe agenten werven, en als het meezit kunnen ze sommige slachtoffers dusdanig gek maken/hersenspoelen dat deze misdaden plegen die ze goed uitkomen. Maar maak je geen illusies dat ze geen andere methoden gebruiken, zoals geconstrueerde (auto)ongelukken.

Maar de politie moet je toch helpen?
Klopt. Maar de politie heeft geen instructies en mogelijkheden om deze misdaden aan te pakken. De politie is hierin afhankelijk van de politiek maar die doet niets. Laser wapens bestaan maar de politie doet hier niets aan, en ook bij groepstalking belaging heeft de politie geen instructies om in actie te komen. Zij verwijzen je door naar de dermatoloog of naar je huisarts terwijl er sprake is van een enorme misdaad. Dit betekent dus dat de wet en mensenrechten niet bestaan want er is niemand die de slachtoffers van deze misdaden helpt.

Hoe kunnen we deze misdaden stoppen?
Dat is buitengewoon moeilijk. We hebben hier te maken met machtige psychopaten die pakken wat ze willen, stelen en misbruiken. Zij houden zich niet aan de wet, wij wel. Hun misdaden hebben inmiddels een enorme omvang genomen. Als er enig bewijs geleverd kan worden dan verdwijnen ze allemaal de rest van hun leven in de gevangenis. Het belangrijkste is op dit moment om deze misdaden openbaar te maken. Praat erover met je familie, vrienden, collega's. Schrijf brieven naar politici, plaats berichten op internet.

Wat kunnen ze zoal doen met deze wapens?
Het menselijk lichaam blijkt buitengewoon gevoelig voor electromagnetische straling, het is ook een (bio) electromagnetische zender en ontvanger. Geheime diensten hebben na jaren onderzoek de juiste frequenties en intensiteiten gevonden om iemand de symptomen te kunnen geven van bekende aandoeningen. Een beperkte lijst van lichamelijke effecten: jeuk, hoesten, boeren, buikpijn, misselijkheid, loopneus, hartklachten, blinde darmontsteking, diaree, hoofdpijn, oogklachten, erectieproblemen, duizeligheid, koorts, kiespijn, spierverslapping, slaperigheid. Daarnaast kunnen ze je gedachten lezen en beinvloeden, en stemmen laten horen.

Hoe weet ik dat mijn lichaam bewerkt wordt met een electronisch wapen?
Dit is vaak heel moeilijk omdat de effecten bijna gelijk kunnen zijn aan 'normale' klachten. Verder moet je alles loslaten waarvan je denkt dat het niet kan. Bijna alles kan en wordt ook gedaan.
Heel belangrijk is dat jij je heel goed bewust bent van wat er precies gebeurt met je lichaam. Komt het effect op specifieke momenten, gaat het effect te snel weg of duurt het te lang, keert het zo maar terug, enz. Jij bent de enige die dit kunt vergelijken met eerdere ervaringen, en dus ook bepalen of je toch naar je huisarts moet. Mogelijke wapens:

 • Magnetronwapens, vergelijk met een lange afstandsmagnetron
 • Trilwapens, vergelijk met een niersteenvergruizer
 • Drukwapens

Afhankelijk van de intensiteit heb je meer of minder last. Voorbeeld: met een magnetronwapen kan je elke nacht heel zachtjes iemand zijn benen koken totdat ie na drie maanden nog nauwelijks kan lopen. Je kunt echter ook met een hoog vermogen microgolf wapen (HPM) in een fractie van een seconde een kuit bestralen (flashen) zodat je denkt dat je kuitspier is gescheurd (die scheurt ook echt als je enige kracht op je gekookte kuit uitoefent). Of iemand zijn longen of darmen beschieten zodat de lucht in de longen of darmen verdampt en die persoon moet boeren of scheten. Met trilwapens kan je organen beschadigen, het effect van bijvoorbeeld een niersteenvergruizer wordt door veel mensen beschreven alsof je een hele tijd in je zij bent getrapt. Drukwapens kunnen ingezet worden om je het gevoel van een hartaanval te geven. Verder bestaat er ook nog Voice-to_Skull, een techniek om mensen stemmen te laten horen.

Hoe weet ik dat mijn geest, mijn brein, bewerkt wordt met een electronisch wapen?
Om na te gaan of je gedachten bestuurd worden moet je je continu bewust zijn van je eigen gedachten en gedrag. Is het raar, normaal, dat ik zo denk, waar gaat het over. Hoewel dit in eerste instantie wellicht vreemd lijkt is extra bewustzijn altijd een goed idee (vergelijk spiritualiteit). Vier mogelijke vormen van electronische gedachtenbeinvloeding (electronic mind control) zijn vandaag mogelijk en belangrijk om te weten:

 • Herhalingen van gedachten. Je moet de hele tijd aan een zeker persoon of een zekere gebeurtenis denken. De gedachte keert de hele tijd terug.
 • Een liedje in je hoofd. Je gaat dit liedje meezingen of meeneurieen. Pas op, dit liedje kan in verband staan met gebeurtenissen in je leven!
 • Je droomt rare/bijzondere dromen, die je je goed kunt herinneren.
 • Je loopt opeens ergens naar toe en vraagt je dan meteen af waarom je dat deed.

Je moet dus loslaten dat bepaalde gedachten of dromen een betekenis hebben! Als je gedachten worden bestuurd dan moet je juist niet zo maar je gedachten volgen! Het laatste punt is alleen mogelijk bij totale onoplettendheid.

Hoe kan je aangevallen worden?
Omdat electronische wapens gebaseerd zijn op onzichtbare radiogolven, kan je aangevallen worden door de muren van je huis heen, door het dak van je auto, in supermarkten, in winkels, op je werk.
Dit kan vanuit het huis van de buren, vanuit je eigen huis, vanuit auto's, vanuit masten en torens, en vooral ook vanuit vliegtuigen (en wellicht ook satellieten). Met laser wapens kunnen raketten op 100 km afstand uit de lucht worden geschoten, wat zou dan het effect op mensen zijn als je van veel kortere afstand heel nauwkeurig kunt mikken?

Hoe kan ik me beschermen tegen electronische wapens?
In principe is het niet mogelijk jezelf te beschermen EN een normaal leven te leiden. Zeer beperkte afscherming is mogelijk via bijvoorbeeld metalen platen. Maar weet dat je overal geraakt kan worden als je echt een slachtoffer bent. Gedachtenlezen kan altijd gedaan worden, tenzij we de beschikking krijgen over een 'jammer', een apparaat dat onze hersengolven verstoord. Er zijn berichten dat b.v. Obama een dergelijk apparaat bij zich draagt. Eenvoudige bescherming tegen gedachtenbesturing is om met een willekeurige tijdvertraging te reageren op je gedachten en/of dromen. Degenen die je proberen te besturen willen dat je reageert, liefst op specifieke momenten. Door dit juist willekeurig vertraagd of niet te doen, breek je de lus. Verder is de beste bescherming kennis, dus probeer over dit onderwerp zo veel mogelijk te lezen!

Gaan ze dit ook bij mijn kinderen, familie, vrienden doen?
Dit wordt gedaan met een doel. Stelen, eliminineren. Alles zal worden gedaan om dat doel te bereiken, maar uiteraard mag niets bewezen kunnen worden. Om jou te breken kunnen ze je partner zich laten krabben of kuchen om te reageren op jij doet. Of ze proberen de gedachten van je kinderen of partner te beinvloeden en zo te reageren op wat jij doet. Of twee mensen tegelijk dezelfde gedachten te geven. Alles wat ze bij jou kunnen doen, kunnen ze ook bij anderen doen.

Wat kan je verder met deze wapens?
Met laser wapens, of eigenlijk Gerichte Energie Wapens (Directed Energy Weapons), kan je ook dieren raken en besturen, lampen kapot schieten, plokgeluiden maken, batterijen ontladen, het weer beinvloeden, gedachtenbeinvloeding bij grote groepen mensen. En dan is er natuurlijk voldoende te lezen over grote zendmast-installaties als HAARP.

Waarom noem jij degenen die dit doen mensenkokers?
Heel veel effecten worden aangedaan door mensen te bestralen met microgolf wapens. Deze wapens koken het menselijk lichaam, afhankelijk van de instellingen van het wapen zachtjes tot hard. Dit kan je vergelijken met hoe vlees in een magnetron gekookt wordt. Dus wat hier gebeurt is dat je lichaam echt gekookt wordt. Degenen die dit doen, zijn dus mensenkokers, dit schreef ik al zo in 2006. En verder zijn dit waarschijnlijk de meest smerige wezens die ooit op onze planeet hebben rondgelopen. Onschuldige mensen en kinderen levend koken vanachter muurtjes, vanuit de lucht, te walgelijk voor woorden.

Waar komt dit in vredesnaam allemaal vandaan?
Zonder al te veel geschiedenis te vertellen heeft dit allemaal te maken met het mensen-controle-systeem. Degenen die de macht hebben willen deze houden, en doen daar alles voor. In het verleden pleegden ze natuurlijk ook al allerlei misdaden, maar die kwamen niet aan het licht. Het internet heeft de afgelopen jaren laten zien hoe ze dit doen. Hun misdaden zijn de afgelopen 10-20 jaar steeds erger en omvangrijker geworden omdat steeds meer verborgen moet worden. Men is beland in een vicieuze cirkel van geweld. Leidend hierbij zijn de regeringen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten. Of eigenlijk de mensen die achter schermen aan de touwtjes trekken.
De misdaden die de VS, onder de presidenten Bush, Clinton, Bush en nu Obama, de afgelopen decennia heeft gepleegd zijn van een dusdanige orde (honderdduizenden doden, landen compleet verwoest, geplunderd, gebombardeerd met radioactief materiaal dat weer zorgt voor misvormde babies) dat minstens de helft van de wereldbevolking de ondergang van de VS wenst.
De criminelen onderkennen dit en om zichzelf in stand te houden pleegt men weer nieuwe misdaden. Vandaar elke keer weer nieuwe wetten die meer macht geven aan geheime diensten en militairen. De Verenigde Staten zijn inmiddels verworden tot een politiestaat. Hun bondgenoten volgen tot nu toe maar twijfelen of dit de juiste weg is.
Zo hoort het natuurlijk allemaal niet! De mensen van de wereld willen maar een ding en dat is met elkaar in vrede leven.

Electronische wapens

Electronische wapens zijn de verschrikking van de 21-ste eeuw. De effecten van deze wapens zijn veel groter dan dan de effecten van kernwapens. Met electronische wapens is het mogelijk te martelen en te moorden zonder bewijs. Je kunt eigenlijk nagenoeg alles van een afstand en door muren heen onzichtbaar 'koken/branden'. Een voorbeeld is een microgolf wapen, vergelijk dit met een magnetron waarin vlees op afstand wordt gekookt via onzichtbare radiogolven.

De buurman, het gras of de rozen, kinderen, enz. Iemand tijdens een lezing laten haperen, of op een bepaald moment onwel maken. Sportwedstrijden beinvloeden door blessures te veroorzaken of verergeren. Je kunt ook hele woonwijken bestralen, het is gewoon een kwestie van voldoende antennes plaatsen, door de juiste frequenties te gebruiken kunnen stemmingen van mensen beinvloed worden. Electronische wapens kunnen ook gebruikt worden om mensen overal af te luisteren en door muren heen te bekijken, om 'gedachten te lezen' en het weer te beinvloeden.

DIT IS GEEN SCIENCE FICTION!

Waarschijnlijk is de meest verschrikkelijke consequentie van deze wapens dat het niet langer mogelijk is jezelf, je kinderen, je dierbaren te beschermen. Je kan niet meer zeggen: blijf in deze kamer dan ben je veilig. De aanvallers kijken en branden gewoon door de muur. Politie kan je niet beschermen, veiligheidsdiensten kunnen je niet beschermen.

De technieken om mensen te branden/bestralen is gewoon beschikbaar (vergelijk magnetron, koken met radiogolven), wapens hierop gebaseerd worden steeds vaker gebruikt (google: microwave weapons victim) en worden goedkoper en goedkoper.

OM DIT TE STOPPEN MOETEN ELECTRONISCHE WAPENS VERBODEN WORDEN!

Lees meer:

Electronische wapens introduceren ook een nieuw begrip:

Groepstalking

Groepstalking is een (de) methode die geheime diensten gebruiken om mensen te 'elimineren'. Het doel van groepstalking is de geestelijke of lichamelijke dood van het slachtoffer. Groepstalking gebeurt meestal in combinatie met electronische wapens, eerst zeer geavanceerde afluisterapparatuur die het mogelijk maakt het slachtoffer van seconde tot seconde in de gaten houden, in een later stadium worden vaak hitech microgolf wapens ingezet waarmee het slachtoffer gebrand = gemarteld wordt. Met groepstalking en electronische wapens is het wel heel gemakkelijk geworden om mensen te vermoorden. Dit heeft niets met staatsveiligheid te maken maar is uitgedraaid op massamoord van gewone burgers. Geheime diensten zijn dan ook verworden tot een verzamelplaats voor psychopaten en moordenaars.

OM DIT TE STOPPEN MOET GROEPSTALKING VERBODEN WORDEN!

Lees meer:

Erkenning en een algeheel verbod cruciaal voor de democratie

Overheden moeten haar burgers gedegen informeren over deze electronische wapens en een verbod invoeren op het gebruik. Politie moet uitgerust worden met mogelijkheden om misbruikers van dergelijke wapens op te sporen. Dit verbod moet ook en vooral gelden voor nationale geheime diensten. Deze diensten moeten weer gaan doen waar ze bedoeld voor zijn en dat is niet het vermoorden van de eigen bevolking maar met het verzamelen van inlichtingen en bij constateren van strafbare feiten deze doorgeven aan uitvoerende instanties. Als mensen problemen met elkaar hebben dan kunnen ze elkaar aanspreken, in discussie gaan, en als je daar niet verder mee komt dan stap je naar de rechter. De cultuur op dit moment is dat men niet eens meer een discussie aangaat maar meteen maar iemand vermoord. Lekker gemakkelijk en snel. Verder maken deze wapens het wel heel gemakkelijk om in het bezit te komen van dingen die men graag wil hebben.

Je mag er niet aan denken dat er straks allerlei lieden met deze wapens rondlopen. In de Verenigde Staten heeft iedereen het recht een wapen te hebben, stel je eens voor dat iedereen met een of meer electronische wapens rondloopt ...

Het kan niet bewezen worden dus doen we het gewoon

Via electronische wapens en groepstalking worden jaarlijks wereldwijd veelal in westerse landen niet alleen klokkenluiders of regeringsongezinden maar ook duizenden gewone argeloze mensen 'als beesten afgemaakt' door geheime diensten. Men wordt knettergek gemaakt, tot wanhoop gedreven en vlucht in zelfmoord, crimineel gedrag, belandt in een geconstrueerd autoongeluk, of komt in de psychiatrie terecht. De redenen zijn meestal volslagen onduidelijk. Ideeen stelen, men wil een huis op een strategische positie hebben, proefkonijnen medische behandelingen, iemand moet de schuld ergens van krijgen, persoonlijke motieven, electronische wapens maken het steeds gemakkelijker mensen (geestelijk of lichamelijk) te vermoorden zonder bewijzen. En zijn in handen van geheime diensten nog veel gevaarlijker. Deze instellingen zijn gespecialiseerd in elimineren en waar vroeger een mes, kogel, vergif of autoongeluk nodig was, daar kunnen nu electronische wapens gebruikt worden.

Deze wapens maken moorden ook veel anoniemer. Het is niet meer nodig iemand met een mes te steken. Een druk op een knopje in een kamer heel ergens anders is voldoende. De algemene gedachte hier is: het kan niet bewezen worden, dus doen we het gewoon. Maar zo hoort het natuurlijk niet te werken. Het martelen en moorden met deze wapens is verschrikkelijk en valt onder misdaden tegen de menselijkheid.

Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten

De enige manier om de wereld te redden is om uw nationale geheime diensten te stoppen. Overtreden van wetten en verschrikkelijke schendingen van mensenrechten is hun manier van leven geworden. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste problemen in uw buurt, in uw stad, uw land, in de wereld. Maak ze verantwoordelijk voor wat ze doen. Laat ze in detail verantwoording afleggen. Dwing ze hun organisaties open te stellen voor grondig onderzoek. Bevries, verlaag hun budgetten als ze niet meewerken. Vervang directeuren en stafmedewerkers onmiddelijk door normale mensen.

Luchtmacht betrokken bij stalking en (wreed) electronisch martelen van onschuldige mensen

Het is heel belangrijk om je te realiseren dat veel aanvallen (met Directed Energy Weapons) vanuit de lucht komen, d.w.z. van militaire vliegtuigen, inclusief helicopters, zweefvliegtuigen, enz. In veel gevallen zijn deze wapens niet alleen op jou gericht maar ook op mensen dicht in jouw buurt. Maar natuurlijk kunnen ze je ook aanvallen met apparatuur geinstalleerd in huizen of appartementen van buren. En dan is er ook nog draagbare apparatuur, om door muren te kijken, je te branden en koken en je gedachten te sturen. Als je naar een hotel gaat dan checken ze zelf ergens dichtbij in en vallen je aan vanuit die locatie(s).

[18 maart 2011] (Gerapporteerd door Peter Mooring) Sinds 2000 ben ik slachtoffer van groepstalking/georganiseerde stalking en (wreed) electronisch martelen. Sinds een aantal jaren word ik ook overal gevolgd en gestalkt door militaire vliegtuigen. Ik word beschoten (vaak levend gekookt) met zeer hoog vermogen Directed Energy Weapons, b.v. microgolf wapens, (ook) als deze vliegtuigen in de buurt zijn. Ik weet niet zeker of de zichtbare vliegtuigen mij beschieten, ze kunnen ook functioneren als afleiding, maar het minste dat ze doen is mij stalken en dat is verboden door de wet en een ernstig misdrijf. Mijn minimum conclusie is dat degene die er initieel voor heeft gezorgd dat de militaire vliegtuigen boven mij vliegen, een moordenaar is.

Hele verhaal hier:

Lees meer:

BINNENKORT

Better World Party