angle-up arrow-clockwise arrow-counterclockwise arrow-down-up arrow-left at calendar card-list chat check envelope folder house info-circle pencil people person person-plus phone plus question-circle search tag trash x

Open brief neurotechnologieën

Downloaden als PDF: Open brief neurotechnologieën ( Engels , Duits )

Open brief aan de regeringen en parlementen van de wereld om wetgeving op te stellen om de hersenen en het lichaam van mensen te beschermen tegen aanvallen met neurotechnologieën

De tijd dringt. Wij dringen er bij u op aan de nodige stappen te ondernemen om wetgeving tot stand te brengen die de mensenrechten en vrijheden van de burgers van uw land waarborgt.

In maart 2022, was de verlamde Australiër Philip O'Keefe de eerste man in de geschiedenis die een bericht op Twitter plaatste, met alleen zijn brein om het uit te typen. Om gedachten van het brein naar het internet of mobiele telefoonsysteem te zenden, hoef je alleen maar de elektromagnetische golven te verzamelen die door de hersenen worden uitgezonden tijdens hun activiteit, ze om te zetten in geschreven woorden en ze over te brengen naar de mobiele telefoon, het beeldscherm of het internetsysteem. Om dit proces om te keren, volstaat het om in de hersenen elektromagnetische signalen uit te zenden met de frequentie van de activiteit van de gerichte neuronen, die deze energie zullen absorberen en zo zal de van buitenaf geproduceerde nieuwe neuronale activiteit, in de hersenen verschijnen.

Al in 1962 werden geluiden geproduceerd in menselijke hersenen door microgolven gepulseerd in de frequenties van de zenuwactiviteit van het menselijk gehoorsysteem.

In 2007 schreef de Washington Post: "in oktober 1994 in het laboratorium van de luchtmacht... waren wetenschappers in staat om zinnen uit te zenden in de hoofden van menselijke proefpersonen, zij het met marginale verstaanbaarheid". Als deze uitgezonden zinnen werden omgezet in ultrageluid, zouden mensen ze niet horen en bovendien, ze zouden het niet beseffen, maar hun hersenen zouden ze aanvaarden en op die manier zouden ze de "gedachten" worden van de beoogde personen. In veel landen is het verboden ultrageluid te gebruiken om de gedachten van mensen te manipuleren, maar er is geen soortgelijk verbod op de manipulatie van het menselijk zenuwstelsel, hersenen en gedachten door gepulseerde microgolven.

In 2020, schreef de Amerikaanse Academie van Wetenschappen in het rapport over aanvallen op Amerikaanse diplomaten in Cuba en China, bekend als het Havana syndroom, dat de meest waarschijnlijke oorzaak van hun problemen gepulseerde microgolven waren. Het is algemeen bekend dat deze aanvallen gepaard gaan met kunstmatig geproduceerde geluidshallucinaties. Dit bewijst dat gepulseerde microgolven nu al als wapen worden gebruikt.

In 2018 waarschuwde de Israëlische historicus Yuval Noah Harari op het World Economic Forum in Davos in zijn toespraak voor de opkomst van een nieuw totalitarisme gebaseerd op toegang tot het menselijk brein. Volgens de heer Harari, "Zodra we algoritmen hebben die ons beter kunnen begrijpen dan onszelf, kunnen ze onze verlangens voorspellen, onze gevoelens manipuleren, en zelfs beslissingen in onze plaats nemen. En als we niet oppassen, kan het resultaat de opkomst van digitale dictaturen zijn".

Op dit moment is er geen wetgeving die het gebruik van "mind control" technologieën verbiedt en daardoor voelen de wetenschappers in de materie zich vrij om te werken aan de ontwikkeling van "nanobots", nanodeeltjes die het bloed kunnen binnendringen en de hersenen met het internet verbinden. Eenmaal verbonden met het internet kan de activiteit van het menselijk brein ook van daaruit gemanipuleerd worden, vooral als het internet wordt uitgezonden door gepulseerde microgolven, zoals het werkelijk gebeurt (hoewel waarschijnlijk nog niet in de hersenfrequenties, maar er is een plan om hersenen met internet te verbinden in de zesde generatie mobiele telefonie en dan zullen de mobiele telefoonsignalen worden uitgezonden in de hersenfrequenties - dit zou binnen 10 jaar moeten gebeuren).

In oktober 2018 zei een wetenschapper van het Amerikaanse militaire onderzoeksbureau DARPA James Giordano in een lezing voor cadetten dat zijn bureau nanomateriaal had geproduceerd, dat kan worden aerosoliseerd en bij inademing, het menselijk brein binnendringen en het van buitenaf controleerbaar maken.

Dit materiaal werkt klaarblijkelijk als een antenne, die gepulseerde microgolven kan opvangen die door een buitenantenne in de hersenen worden uitgezonden. Dit nanomateriaal is meer dan waarschijnlijk grafeen dat zo klein is dat het door de bloed-hersenbarrière kan dringen. De wetenschappers zeggen: "De grafeen-implantaten zijn ontworpen om hersensignalen met uitzonderlijke nauwkeurigheid te interpreteren om een therapeutisch antwoord te geven dat is aangepast aan de klinische toestand van elke patiënt".

In 2021 schreef de Internationale Commissie voor Bio-ethiek van de UNESCO: "Externe hulpmiddelen die onze beslissingen kunnen beïnvloeden, kunnen de vrije wil van het individu, en bijgevolg de verantwoordelijkheden van het individu, in twijfel trekken of zelfs betwisten. Op die manier zou de neurotechnologie de vrijheid van denken, beslissen en handelen kunnen aantasten. Tezamen zouden deze ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor rechtsstelsels en maatschappelijke organisaties" (blz. 36) en het moedigt de lidstaten aan de neurorechten van hun burgers te waarborgen" (blz. 38).

In september 2021, heeft het Chileense parlement een wet goedgekeurd die de Chileense burgers het recht op persoonlijke identiteit, vrije wil en geestelijke levenssfeer garandeert.

Het is nu uw dringende taak om het Chileense voorbeeld te volgen en uw burgers te bewijzen dat u niet van plan bent uw staat om te vormen, (uiteindelijk gebaseerd op democratie en respect voor de mensenrechten), in een totalitaire staat waar de elite burgers verandert in bio-robots, gecontroleerd door supercomputers.

Wetgeving, die in uw staat ontbreekt, zou moeten voorzien in de oprichting van teams, die in staat zijn om elektromagnetische of andere aanvallen te detecteren, die elektrische stromen produceren in de menselijke hersenen of lichaam, die hen van hun vrijheid van gedachte en privacy zouden beroven of hun lichaam zouden verwonden.

Op 20 maart 2021 schreef de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties: "om de adequate uitvoering van het verbod op foltering en de daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen, in de huidige en toekomstige omstandigheden, te waarborgen, moet de interpretatie ervan evolueren ... ook op gebieden als kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie en neurotechnologie" (par. 76). In paragraaf 73 schreef zij: "In de praktijk speelt cybertechnologie nu al de rol van een 'enabler' bij het uitvoeren van zowel fysieke als psychologische vormen van foltering, met name... en in toenemende mate ook door het op afstand besturen of manipuleren van... medische implantaten en, denkbaar, nanotechnologische of neurotechnologische apparatuur".

Aangezien er wereldwijd duizenden mensen zijn die klagen over blootstelling aan dit soort marteling, moeten de teams die u moet samenstellen ook in staat zijn om bronnen van schadelijke straling te vinden en moeten er vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties in zitten, om hun onafhankelijkheid van machtige staatsagentschappen te verzekeren.

Wij doen een beroep op u om uw krachten te bundelen en dergelijke wetgeving tot stand te brengen om te voldoen aan de beginselen die in de grondwet zijn verankerd en de burgers van uw staat hun fundamentele rechten en vrijheden te garanderen, waaronder vrijheid van gedachte, in een snel veranderende wereld.

Neem contact op met militaire neurotechnologen in uw land, indien u meer informatie wenst.

Dank u.

Op 18 juni 2022

Mojmír Babáček voor
Citizen's Association for the Ban of Manipulation of Human Nervous System by Radiofrequency Radiation
Czech Republic
mbabacek@czin.eu
https://zakaz.webgarden.cz

Medeondertekend door:

Harald Brems voor
Schutzschild e.V.
Germany
habre@riseup.net
https://schutzschild-ev.de

Richard Lighthouse voor
Targeted Justice
United States
TJlawsuit@use.startmail.com
https://www.targetedjustice.com

Saroja Angadi MS.MT(ASCP), PMP voor
Society of safe Bharath against covert torture and energy weapons
India
covertenergyassault@rediffmail.com
Tel: +91 6361495332
http://www.CovertEnergyTorture.org

Peter Mooring voor
Stichting STOPEG (STOP Electronische wapens en Groepstalking)
Nederland
peterpm@xs4all.nl
Tel: +31 6 4124 3030
https://www.stopeg.com

Melanie Vritschan voor
International Coalition Against Electronic Torture and Robotization of Living Beings (ICATOR)
Avenue Paul Hymans 120/47, B – 1200 Brussels
Belgium
melanie.vritschan.icator@gmail.com
Tel: +32 472 11 71 27
https://icator.be

Derrick Robinson voor
PACTS, International
United States
info@pactsntl.org
Tel: +1-888-639-5559
http://www.pactsntl.org

Terukatsu Ishibashi voor
the Board of Directors of Technological Crime Victims Network Specified Nonprofit Organization
Room47, Tozaikan Buil, 2-9-6 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072
Japan
techhanzainetinfo@ybb.ne.jp
Tel: 03-5212-4611
https://www.tekuhan.org

Stéphane Mille voor
ADVHER (Association de Defense des Victimes de Harcélement Electromagnétique et en Réseau)
France
stefy682@laposte.net
http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-DE-DEFENSE-DES-VICTIMES-DE-HARCELEMENT-ELECTROMAGNETIQUE-ET-EN-RESEAU-ADVHER,1181155.html

Paolo Dorigo voor
ACOFOINMENEF (association against all forms of mental and neurophysiological interference and control)
Italy
acofoinmenef@gmail.com
Tel: +39-3801836828
https://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org

Giuseppe Palmieri voor
MOVIMENTO AMPIO CONTRO LA TORTURA TECNOLOGICA PSICOLOGICA E MENTALE
Italy
movimentoampio@gmail.com
Tel: +39-3928467252
https://movimentoampio.blogspot.com

Mikael Eleman voor
Föreningen för hjärnans integritet i Sverige
Sweden
mikael.lennart.eleman@gmail.com
http://www.svegritet.se

Zofia Filipiak voor
Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom
Poland
stopzet.zofia@gmail.com
Tel: +48 500 865 420
https://stopzet.pl

Stanislav Kalinovsky voor
Stop-torture, Canada
Canada
stkalino@yahoo.ca
Tel: 1-587-707-7112
https://stop-torture.ca

Alicia Cruz Sánchez voor
VIACTEC ESPAÑA
C/Paseo de Lugo 1, 1°D
27400, Monforte de Lewis (Lugo)
España
alicepaul@hotmail.es
http://viactec.es

Referenties / Links: