STOPEG - Stop Electronische wapens en Groep stalking
Met electronische wapens en via groepstalking worden mensenrechten op gruwelijke manieren geschonden. Uitsluitend door een algeheel verbod op het gebruik van electronische wapens en een strikte naleving daarvan, is het mogelijk de democratie (of wat daar nu nog van over is) te redden. Om dit te bereiken moeten electronische wapens en groepstalking niet doodgezwegen worden maar is openheid en transparantie nodig - Peter Mooring
Secties
Home
Artikelen
Diverse artikelen zijn beschikbaar in het Engels en vindt u op:
Schizofrenie bestaat niet (De normale mensen in oorlog met de geesteszieken - deel 2)
[Gepubliceerd: 3 september 2011, update: 7 september 2011, 8 september 2011, 9 september 2011, 10 september 2011]

Ook beschikbaar als PDF: Schizofrenie bestaat niet (PDF)
Brief aan Openbaar Ministerie (PDF)

In 2009 schreef ik deel 1, The normal people at war with the mentally ill. De conclusie was dat wij worden gecontroleerd (bestuurd) door 'slimme' geesteszieken, dieven, moordenaars, kindermisbruikers. Slim is niet het juiste woord. Zij winnen van normale mensen omdat ze zich niet aan de wet houden en misdaden plegen die buiten het voorstellingsvermogen van een normaal mens liggen.
Het was nodig een en ander te laten bezinken voor ik deel 2 kon schrijven. Hoewel ik al elf jaar uit eigen ervaring weet hoe ziek en crimineel deze figuren zijn blijft het moeilijk je in te leven in de gedachtenwereld van deze gestoorden als je zelf redelijk normaal bent. Het is nu tijd voor een vervolg. In dit deel, deel 2, toon ik aan:
 • dat als je de verschijnselen van (paranoide) schizofrenie hebt, dit niet betekent dat je ook schizofeen bent, en
 • dat een diagnose die gesteld wordt door deskundigen, waaronder artsen, psychologen en psychiaters in nagenoeg alle gevallen incompleet en onvolledig is, en dus niet serieus genomen kan worden, en
 • dat de psychiatrie een gevangenis is voor normale mensen die een bedreiging vormen voor de psychopaten, dieven, moordenaars, kindermisbruikers, en
 • dat de psychiatrie een oord is waar geexperimenteerd wordt op normale mensen
Het is op geen enkele manier de bedoeling van mijn artikel om mensen met geestesziekten, familieleden of hulpverleners in het algemeen te beschadigen. Ik hoop met dit artikel wel extra informatie te geven die in een aantal gevallen een heel ander licht op de zaak, lees de diagnose, laten schijnen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die na het lezen van dit artikel de inhoud zo snel mogelijk willen vergeten. Tegen hen wil ik zeggen, we leven in een tijd waarin we als niet-deskundigen dezelfde of zelfs meer en actuelere informatie kunnen krijgen dan deskundigen als een arts, een psychiater, een politieagent. Door te zoeken en te lezen zijn we in staat zelf ook experts te worden op bepaalde gebieden, en kunnen we oordelen op een zelfde of betere manier dan deze deskundigen.

Psychiatrie als gevangenis

Door een onbewuste of bewuste verkeerde diagnose door een medisch specialist komt een mens in ernstig gevaar. bijvoorbeeld door iemand door onnodig (vaak zeer zware) medicijnen voor te schrijven. Van een aantal medicijnen die waarnememingen onderdrukken/beperken is bekend dat zij andere symptomen versterken en soms zelfs de kans op zelfmoord, hallucinaties, vergroten. Een mens komt dus in levensgevaar door er een 'gestoord' label op te plakken waardoor functioneren in de maatschappij permanent ernstig bemoeilijkt wordt. Als een normaal mens door een (al dan niet bewust) verkeerde diagnose in de psychiatrie beland is er sprake van geestelijke moord. Immers is de psychiatrie in onze maatschappij niets anders dan een gevangenis waaruit men nooit meer vrijkomt.

Paranode Schizofrenie

Ik behandel in dit artikel als voorbeeld Paranode Schizofrenie. Dat is niet toevallig maar komt omdat dit een relatief vaak gediagnosticeerde vorm van schizofrenie is. Paranode Schizofrenie wordt ook veel geconstateerd bij mensen die beweren het slachtoffer te zijn van geheime diensten, wat de diagnose aan de hand van de boeken voor de hand liggend maakt. Schizofrenie wordt gerekend tot de psychotische stoornissen. Bij Paranode Schizofrenie [1] komen hallucinaties en wanen voor. De hallucinaties zijn gehoorshallucinaties waarbij men geluiden hoort die er niet zijn, het gaat vaak om stemmenhoren. De wanen komen vaak neer op:
 • Achtervolgingswanen De persoon is achterdochtig en denkt bijvoorbeeld dat hij achtervolgd of in de gaten wordt gehouden, zonder dat dit gebeurt.
 • Betrekkingswanen De persoon is er van overtuigd dat gebeurtenissen, andere mensen of voorwerpen betrekking hebben op hem en dat ze een bijzondere (meestal negatieve) betekenis hebben.
 • Grootheidwanen De persoon denkt bijvoorbeeld dat hij God is, of de koningin.
 • Jaloersheidswanen
 • Lichamelijke wanen De persoon is ervan overtuigd dat er lichamelijk iets (ernstigs) met hem aan de hand is.
Paranode Schizofrenie is een bekende veel voorkomende vorm van schizofrenie. Het is belangrijk om je te realiseren wat dit precies betekent. Een veel voorkomende vorm van schizofrenie betekent dat psychiaters aan de hand van de verschijnselen die iemand beschrijft, en aan de hand van wat zij hebben geleerd o.a. uit de DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), vaak de conclusie trekken dat iemand Paranode Schizofreen is. Maar is dat wel een geldige conclusie?

DSM IV hopeloos verouderd of juist uiterst onbetrouwbaar

De DSM (DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is een handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient. De huidige versie is de DSM IV, uit 1994, een tekstrevisie uit 2000 is de DSM-IV-TR [2]. Ik heb de DSM IV zelf niet bestudeerd maar weet wel dat hij wordt gebruikt om verschijnselen aan een oorzaak, die vervolgens een ziekte genoemd wordt, te koppelen. Dat zou heel gemakkelijk en handig zijn als ... er geen psychopaten en moordenaars en electronische wapens zouden zijn. En die zijn er dus wel. Als je dit vaststaande feit zou meenemen dan zijn een heleboel zogenaamde geestesziekten niet vanzelfsprekend meer. En zijn sommige mensen wellicht compleet normaal maar wordt hun gewoon iets verschrikkelijks aangedaan.

De DSM is bepaald niet onomstreden. Zo had honderd procent van de leden van de subcommissies 'Stemmingsstoornissen' en 'Schizofrenie en overige psychotische stoornissen' financile banden met de farmaceutische industrie [2]. Daarnaast zijn er veel mensen die beweren dat de American Psychiatric Association (APA), de organisatie die de DSM creeerde, een stille partner is van mind control research van onze overheden, om zo slachtoffers van mind control te kunnen bestempelen als Paranode Schizofreneen [8][9]. Met mind control wordt hier het hele scala aan geestelijke en lichamlijke beinvloedingsmogelijkheden bedoeld. Dat nationale geheime diensten zich bezig houden met mind control is een vaststaand feit. Het is dus wel heel erg vreemd dat de DSM IV deze mogelijkheden uitsluit. In de Soviet Unie werden nieuwe geestesziekten gecreeerd voor politieke onderdrukking [10]. Als je niet geloofde in de Communistische Partij dan was je schizofreen want je geloofde dat communisme verkeerd was. Je werd geisoleerd en kreeg gedwongen medicatie en therapie. Is het hier in het 'vrije westen' wel anders?

Kortom, er zijn genoeg redenen om de DSM als een onbetrouwbaar gegeven te beschouwen en hetzelfde geldt voor degenen die zonder nuance diagnoses stellen aan de hand van de DSM.

DSM IV schizofrenie-verschijnselen kunnen je gemakkelijk aangedaan worden

In de high-tech wereld waarin wij leven is het vrij gemakkelijk mogelijk iedereen gek te maken. De DSM IV geeft voor verschillende ziektebeelden een lijst van verschijnselen (en vaak ook een minimum tijd dat deze aanwezig moeten zijn). Het is niet erg moeilijk om veel van deze verschijnselen iemand aan te doen. Een aantal voorbeelden:
 • Men kan een slachtoffer een aantal dagen uit zijn slaap houden door geluiden te maken die de slaap onderbreken. Vervolgens rijdt men 2-3 dagen met auto's voor het huis van het slachtoffer en toetert precies op het moment dat men voorbijrijdt. Het slachtoffer is nu geprogrammeerd en associeert een autotoeter met iets raars, iets bedreigends. Dit heet Neuro Linguistic Programming (NLP). Men houdt vervolgens het slachtoffer 24/7 in de gaten. Elke keer als het slachtoffer een deur door gaat, bijvoorbeeld zijn huis verlaat, zijn auto uitstapt, zijn auto instapt, een winkel in gaat of uitkomt, laat men in de buurt een auto toeteren. De auto is niet zichtbaar maar staat ergens om de hoek, maar dichtbij genoeg om te horen. Als men dit een week of twee doet zal het slachtoffer tekenen van achtervolgingsangst gaan vertonen. Maar is niet schizofreen!
 • Voor mobiele telefoons bestaat er zogenaame spy-software. Als je kortstondig de beschikking hebt over de mobiele telefoon van het slachtoffer, dan kan je deze spy-software hierop installeren. Dit wordt o.a. gebruikt door detectives die moeten aantonen dat een partner vreemd gaat. Nadat deze software geinstalleerd is kan je gesprekken meeluisteren, sms berichten meelezen, zelfs luisteren naar gesprekken die gevoerd worden als de telefoon niet gebruikt wordt maar bijvoorbeeld op tafel ligt. Je kunt dus reageren op alle communicatie van het slachtoffer door subtiel te laten weten dat je precies weet wat hij doet. Een slachtoffer die geen weet heeft van de technische mogelijkheden wordt hier compleet paranoide van. Maar is niet schizofreen!
 • Je kunt mensen vrij eenvoudig afluisteren in hun huis. Je kunt bv luisteren naar wat iemand wil gaan kopen in de supermarkt. De afluisteraar belt zijn collega misdadiger die bij de supermarkt klaar staat en die zorgt er voor dat het bewuste artikel uitverkocht is (door alles te kopen of het te verplaatsen). Doe dit elke dag en paranoia gegarandeerd. Maar het slachtoffer is niet schizofreen!
 • Er zijn virussen voor PC's die toegang geven tot alles wat je er op doet. Je kunt dan dus zien wat iemand typt, aan wie email verstuurd wordt, maar ook bestanden (een beetje) aanpassen, webcam beelden ontvangen zonder dat de PC eigenaar dit weet, enz. Doe dit subtiel en paranoia gegarandeerd. Maar het slachtoffer is niet schizofreen!
Deze voorbeelden zijn niet perse gerelateerd aan geheime diensten. Mensen die weinig tot niets weten van de technische mogelijkheden van vandaag zijn eigenlijk per definitie kansloos tegen criminelen die deze mogelijkheden juist uitbuiten. Het 'gek maken' is in onze wereld met alle mooie techniek die we hebben dus heel erg gemakkelijk geworden. Je kunt iemand van dichtbij in de gaten houden en via mobiele telefoon meewerkende stalkers die vlakbij in hun auto zitten te wachten de opdracht geven te toeteren. Er is apparatuur verkrijgbaar waarmee je door muren heen kunt kijken. Zo kan je dus ook als het slachtoffer in zijn eigen huis een deur door loopt buiten een toeter laten klinken, of een bonk tegen de muur geven, tegelijk de toilet doortrekken, en dit juist niet niet doen als er iemand bij het slachtoffer aanwezig is.

Oorzaken en geheime diensten

Geheime diensten hebben een lange geschiedenis in de belaging van anders denkenden, mensen die iets hebben wat zij willen, klokkenluiders, activisten, e.d. Ook experimenteren zij op mensen (die hier vaak niet van weten) om bijvoorbeeld de resultaten van bepaalde medicijnen, gifgassen, bestraling met radioactiviteit en electromagnetische wapens te verkrijgen.
Er zijn programma's bekend van Amerikaanse geheime diensten waarin dit soort dingen gedaan worden, twee bekende programma's zijn COINTELPRO [3] en MK-ULTRA [4]. Onderdelen van deze programma's die als doel hebben het verwijderen van terroristen en het experimenteren met gedachtenbeinvloeding, bleken totaal buiten de wet (!), en deze programma's zijn dan ook officieel verboden en afgeschaft. Echter, gezien de verhalen van slachtoffers op het internet gaan deze praktijken nog steeds door. Ze worden door slachtoffers groepstalking of georganiseerde stalking (Engels: gang stalking, organized stalking) en electronisch lastigvallen of electronisch martelen (Engels: electronic harassment, electronic torture) genoemd en zijn uiteindelijk sterk verbeterde versies van COINTELPRO en MK-ULTRA [9] [15] [16].

Met de nagenoeg perfecte methoden en nieuwe high tech apparatuur wapens kan men een slachtoffer verschijnselen geven die overeenkomen met het bovenstaande lijstje bij Paranode Schizofrenie [7] [19] [22].
Groepstalking is een methode waarbij een slachtoffer gestalkt wordt door een nagenoeg onbeperkt grote groep mensen. Een voorbeeld. Men kan op een dag overal mensen neerzetten op de route waar het slachtoffer rijdt en als het slachtoffer komt aanrijden draait iedereen zich om en gaat naar hem kijken. Instant achtervolgingswaan.
Met electronische wapens kunnen mensen zeer uiteenlopende dingen worden aangedaan. De mens blijkt buitengewoon gevoelig voor electromagnetische energie, en is ook een (bio)electromagnetische zender en ontvanger. Stemmen en geluiden horen kan worden aangedaan via voice-to-skull, silent sound technieken. Gedachten kunnen gelezen worden. Lichamelijke wanen kunnen worden aangedaan door een slachtoffer te bewerken met onzichtbare laser wapens. Een voorbeeld van een dergelijk wapen is het Active Denial System (ADS) van de Amerikaanse defensie, dat mensen kookt zoals een magnetron vlees kookt [18]. Er zijn laser wapens die raketten uit de lucht schieten, gronddoelen vernietigen, enz. Militairen spreken over wapens waarvan het gebruik ontkend kan worden. Deniability (mogelijkheid tot ontkenning) is een zeer belangrijke bijkomende eigenschap van deze wapens [17]. Het gebruik van deze wapens, op mensen, laat niet tot nauwelijks sporen achter en kan dus niet bewezen worden. Daarnaast is er electronisch gedachten beinvloeding (electronic mind control) waarbij dromen kan induceren, en gedachten in ons brein forceren [25].

Kortom, het is niet alleen mogelijk om mensen de verschijnselen van bekende lichamelijke en geestelijke ziekten aan te doen, het is ook nog eens vrij gemakkelijk omdat de straling van electronische wapens gewoon door de muren van onze huizen, het dak van onze auto, gaat (vergelijk een mobiele telefoon). Dat de verschijnselen lijken op een bekende geestesziekte als Paranode Schizofrenie is geen toeval want dit wordt heel bewust en berekenend een slachtoffer zo aangedaan. In dit geval is er dus geen sprake van een ziekte maar van een buitengewoon zware misdaad! Het slachtoffer wordt tot waanzin gedreven en zal in deze toestand om van dit verschrikkelijke onheil dat hem treft, zelfmoord plegen, instorten als psychiatrisch patient of een (ingefluisterde) misdaad begaan. Dit heet moord met voorbedachten rade, immers het doel is geestelijke en/of lichamelijke dood van het slachtoffer te veroorzaken.

Oorzaken van schizofrenie-verschijnselen achterhalen is nagenoeg onmogelijk

De enige manier om een uitspraak te kunnen doen over de geestestoestand van iemand is om goed te luisteren naar wat iemand vertelt en buitengewoon nauwkeurig onderzoek te doen naar de aanleiding, gedragingen en omstandigheden, met in het achterhoofd dat er wellicht iets heel anders aan de hand is dan het ziektebeeld schizofrenie uit de boeken (zoals de DSM IV), namelijk dat de persoon in kwestie 'gek gemaakt' wordt door criminelen, geheime diensten, die acties uitvoeren om het slachtoffer bewust schizofrenie-verschijnselen te geven. Dit onderzoek heeft niets te maken met psychiaters e.d. maar bestaat uitsluitend uit het verzamelen van feiten, eventuele aanleidingen, en indien van toepassing wat er precies is gebeurd tot het moment van handeling. Dit onderzoek is buitengewoon ingewikkeld omdat, mocht er sprake zijn van 'gek maken', dan zullen degenen die daar op wat voor manier ook aan hebben meegewerkt geen getuigen willen zijn. Het zijn immers criminelen, moordenaars! En wie zou dit onderzoek dan kunnen uitvoeren? De geheime diensten zijn geen partij, omdat zij geen controleerbare uitspraken kunnen doen in verband met staatsveiligheid. Stel dat buren meegewerkt hebben aan het 'gek' maken op verzoek van een geheime dienst, zullen zij dan iets zeggen als hun is gevraagd niets te zeggen? Politie heeft niet de macht en middelen om een dergelijk onderzoek zelfstandig uit te voeren. Verder staat de politie in hierachie onder nationale geheime diensten wat betekent dat ook zij geen betrouwbare partner zijn (hoe graag sommige politiemensen dit ook zouden willen). Dus eigenlijk is er niemand, geen officiele instantie of organisatie, die deze kant van de zaak op een gedegen manier kan onderzoeken.

Huisartsen, psychologen, psychiaters, officieren van Justitie, rechters, werken mee aan moord

Als je ernstig wordt lastiggevallen dan ga je op een gegeven moment naar de politie om daarover te praten en te vragen of zij je kunnen beschermen. Maar de mogelijkheden van politie zijn zeer beperkt. Vertel je dat je wordt lastiggevallen door iets dat lijkt op een grote groep mensen dan zullen ze je doorverwijzen naar je huisarts. Vertel je dat je wordt lastiggevallen met onzichtbare laser wapens dan zullen ze je doorverwijzen naar de dermatoloog. En verbaas je vooral niet als ze de GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) op je af sturen. Dus, ondanks dat het bekend is dat deze methoden en wapens bestaan en worden gebruikt heeft politie geen instructies om hier zelf mee aan de slag te gaan. Onze overheid is verantwoordelijk voor onze politie en je kunt dus stellen dat deze zodanig ernstig te kort schiet in het up-to-date houden van onze politie, dat deze de gewone mensen niet meer kan beschermen tegen deze vormen van high tech criminaliteit. Of wordt de politie juist beperkt gehouden zodat ze bepaalde misdaden, die wellicht kunnen leiden naar overheidsinstanties zoals geheime diensten, niet kunnen onderzoeken?
Een slachtoffer komt dus al vrij snel terecht bij de huisarts, die luistert naar de verschijnselen en doorverwijst naar de psycholoog of psychiater.

Huisartsen, psychologen en psychiaters die beweren dat ze (Paranode) Schizofrenie kunnen constateren zijn niet alleen ongeloofwaardig, ze verdienen zelfs ons wantrouwen. Als iemand, en nee zo iemand noemen we niet een patient(!), zo'n hulpverlener bezoekt en zegt dat hij wordt aangevallen met electronische wapens dan kan dat. Hetzelfde geldt voor iemand zegt dat hij wordt lastig gevallen door stemmen. Of iemand die zegt dat zijn lichaam wordt bewerkt/gekookt met (onzichtbare) electronische wapens. Of iemand die zegt dat zijn gedachten worden gelezen. Dit zijn allemaal zaken die technisch mogelijk zijn en gedaan worden door geheime diensten. De kans is misschien niet erg groot maar het kan wel degelijk. En om het allemaal nog ingewikkelder te maken, omdat criminelen steeds meer de beschikking krijgen over dezelfde wapens en hulpmiddelen als onze geheime diensten, zijn ook zij snel in staat tot dergelijke misdaden.
Als een hulpverlener dus zegt dat dit niet kan, of suggereert dat dat niet gedaan wordt, dan kan hij beter een ander vak kiezen, dan kan hij mensen nooit meer voorliegen onder het mom van gestudeerd zijn.

Veel hulpverleners zullen vaak niet zeggen dat dit niet kan maar stellen de volgende vraag nadat je je verhaal hebt gedaan: kan je er mee leven? Ze zeggen dat ze je medicijnen kunnen geven zodat je het niet meer ziet. Dus, je wordt geestelijk en/of lichamelijk vermoord en dan is de vraag of je daarmee kunt leven? Er word je dus feitelijk gevraagd uit het normale leven te stappen en in de psychiatrische gevangenis te gaan zitten. Dit is werkelijk een ongelofelijke belediging van degenen die dit wordt aangedaan! Wat hier zou moeten gebeuren is dat de hulpverlener zegt dat dit allemaal ook aangedaan kan worden en terugverwijst naar de politie of zelf contact opneemt met de politie en zegt dat iemand wellicht op een verschrikkelijke manier wordt lastiggevallen en of de politie dit verder kan uitzoeken en deze persoon kan beschermen. Maar dat gebeurt in de meeste gevallen niet en dat betekent ook dat al is iemand afgestudeerd als arts of specialist, dat geen indicatie is dat zo iemand ook daadwerkelijk voldoende intelligent en/of integer is. En dan zullen er zeker ook nog hulpverleners zijn die bewust met de moordenaars meewerken.

Stel dat iemand die op een bovenbeschreven manier wordt lastiggevallen, uit wanhoop een misdaad begaat en voor de rechter moet verschijnen. De rechtbank laat vaak door zogenaamde deskundigen de geestestoestand van zo iemand onderzoeken. Stel dat deze onderzoekers stellen dat zo iemand waanbeelden heeft omdat zo iemand zegt dat hij afgeluisterd wordt door geheime diensten of auto's hoort toeteren als hij zijn huis uitkomt, of dat hij wordt bestraald met onzichtbare laserwapens. Dan is het op dit moment zo dat de officier van Justitie en rechter vaak het oordeel van de psychiater klakkeloos overneemt ... ook al weten ze dat het slachtoffer wellicht gelijk heeft! Ze nemen de conclusies van anderen over zodat ze er zelf geen oordeel over hoeven te vellen, de psychiater vonnist. Dit is nogal laf, zeker als iemand beweert dat hij wordt lastiggevallen door geheime diensten. Je kunt het ook medeplichtigheid aan (geestelijke) moord noemen. Immers, met deze ongefundeerde beslissing wordt het normale leven van een onschuldig mens permanent beeindigd.

Bestaat schizofrenie eigenlijk wel?

Het hele begrip schizofrenie verdient een herdefinitie. Het is tientallen jaren gebruikt om volkomen normale mensen die anders denken, anders zijn, intelligenter dan gemiddeld zijn, te elimineren door ze aan te zetten tot zelfmoord, aan te zetten tot misdaden, de psychiatrie in te werken en een label op te plakken. Zoiets doen is een zeer zware misdaad, immers is door dit te doen de kans groot dat het normale leven van iemand permanent voorbij is! Hulpverleners hebben in de meeste gevallen niet de kennis of de intelligentie om onderscheid te maken tussen ziekte en misdaden, dus of iemand echt geestesziek is of dat iemand een slachtoffer is van zeer zware misdaden. Zelfs al zouden ze zelf vinden dat iemand verschrikkelijke dingen wordt aangedaan, dan nog zullen ze geen medewerking vinden bij politie omdat het systeem zodanig is dat dit niet mogelijk is. En toch worden veel mensen de psychiatrie in gepraat door zogenaamde hulpverleners. Wat een onkunde, wat een belediging van de mens.

Zoals hierboven al genoemd werd in de Sovjet Unie de geestesziekte gebruikt voor politieke onderdrukking [10]. Dit is niet bijzonder maar waarschijnlijk altijd al zo geweest. Leiders hebben sinds mensenheugenis gezocht naar middelen om hun (politieke) tegenstanders te elimineren. De afgelopen decennia zijn deze methoden verfijnd en heben geresulteerd in een DSM IV, en psychiaters die aan de hand hiervan mensen geestesziek verklaren. Daarna krijg je gedwongen medicatie en dat was het dus.

Mark Rich beschrijft op zijn website NewWorldWar.org [30], in Volume IV: The Coverup, uitvoerig over de geschiedenis van psychosen en schizofrenie. Ik kan iedereen aanraden dit aandachtig te bestuderen. Ieder mens heeft wel eens een moeilijke periode in zijn leven, maar in de meeste gevallen komen mensen daar zonder medische hulp weer bovenop. Als de symptomen langer duren dan bijvoorbeeld zes maanden dan gaat men een diagnose stellen omdat dit zo is opgeschreven. Er bestaan geen lichamelijke of laboratorium testen die uitsluitsel kunnen geven of iemand schizofreen is, testen worden wel gebruikt om een aantal andere zaken uit te sluiten. Een medisch deskundige maakt een diagnose gebaseerd op symptomen. In de loop van de geschiedenis zijn de symptomen die deskundige aan psychosen en schizofrenie koppelden steeds aangepast. Hoewel sommige deskundigen hebben aangetoond dat schizofrenie een hersenziekte is die kan worden aangetoond zijn er weer andere deskundige die het tegenovergestelde beweren. Mark Rich schrijft ook over de corrupte psychiatrie en valse informatie verspreid door de pharmaceutische instrustrie over bijvoorbeeld anti-psychotica.

Geestesziekten (zoals psychosen, schizofrenie, dementie) en de farmaceutische industrie

Als er methoden bestaan die mensen elimineren door ze geestesziekten aan te doen, dan komen daar tegenwoordig als vanzelfsprekend medicijnen bij kijken. Veel van deze medicijnen beperken de waarnemingen en in een aantal gevallen worden als bijwerking nieuwe symptomen gecreeerd. Veel van deze medicijnen kunnen als dubieus worden gekwalificeerd. De reden? De enorme complexiteit van de betrouwbaarheid van medicijnen. Werken ze wel of niet? Zijn er bijwerkingen of niet? Als je ze neemt is er dan een verhoogde kans op negatieve bijwerkingen of zelfs zelfmoord of niet? De medicijnenindustrie werkt hier niet op een constructieve manier aan mee. Immers, het zijn commerciele ondernemingen, ze moeten winst maken. Net als veel zaken in onze wereld is ook de medicijnindustrie over de top. Het gaat niet meer om de mens, het gaat om geld, heel veel geld.

Diverse verwarde personen werkzaam binnen onze regering, politie en geheime diensten, zijn bekend bij Peter Mooring

Het begint onderhand ook vervelend te worden om te moeten aanhoren van politie dat mensen verward zouden zijn. Of als er iemand in opspraak is lees je ook vaak dat het een bekende is van politie of van de geheime dienst. In de meeste gevallen wordt er niet bij gezegd waarom iemand verward zou zijn of waarom iemand dan wel bekend is. Het is een label dat men plakt om iemand ongeloofwaardig te maken (als je lid bent van bijvoorbeeld Greenpeace of Amnesty International dan ben je al een bekende bij de geheime diensten). Ook zijn er lijsten waarop mensen staan die een bedreiging voor een land of landen kunnen zijn. Dit noemen ze dan activisten, terroristen. Of zijn het misschien gewoon vrijheidsstrijders, vrijdenkers, mensen die zijn onderdrukt, hun families vermoord door geweld van Westerse aanvallen, bombardementen? Wat zou jij doen als je vader, moeder, broer, zus, kinderen, familie, e.d. door onwettig en buitenproportioneel geweld om het leven zijn gekomen, of je land en toekomst vernietigd hebben?
Dus wie is hier eigenlijk verward of ongeloofwaardig of de terrorist? De beperkte geest die niet anders kan dan zijn uitvlucht te zoeken tot een simpele stelling die hij van zijn (criminele?) meerdere heeft geleerd?

Ik, Peter Mooring, verklaar hierbij dat diverse personen binnen onze regering, de regering van de Verenigde Staten, politie en geheime diensten (inclusief de CIA en NSA), bij Peter Mooring bekend zijn en in de gaten worden gehouden. Deze personen maken over het algemeen een zeer verwarde indruk. Sommigen zijn een wandelende tijdbom.

Wat machtige psychopaten doen om te voorkomen dat ze worden ontmaskerd

Laten we de zaken eens omdraaien, lees rechtzetten. Onze wereld wordt geregeerd door pysychopaten. Het zijn de grootste criminelen van onze maatschappij, zij plegen misdaden die niemand anders zou durven plegen, daarom zijn ze zover gekomen. Immers, als je misdaden pleegt zo gruwelijk dat je tegenstander die niet pleegt dan win je. Wie dit dan precies zijn? Dit zijn vaak de mensen achter de schermen. Zij besturen politici als zijn het poppetjes. Zij hebben de afgelopen decennia de media, inclusief televisie, gekocht en verspreiden hun vervormde wereldbeeld via de media.

Stel je bent zo'n psychopaat, je spoort niet, je bent geestesziek. Dan wil je niet dat je opvalt in de maatschappij terwijl je wel je behoeften bevredigt, steelt, misbruikt en moord. Maar dan blijkt dat er toch mensen in de maatschapij zijn die zien wat je doet, welke misdaden je pleegt, mensen die je doorheben. Wat doe je daarmee? Niet zo heel moeilijk als je een psychopaat bent, toch? Die elimineer je. Maar liever niet al te opvallend. Dus verzin je daar een mooi systeem voor, zelfmoord, misdaad en de psychiatrie. Veel vasthoudende klokkenluiders in onze maatschappij plegen zelfmoord of krijgen een hartaanval. Maar dat is natuurlijk toeval.

Om normale mensen te elimineren heb je een systeem nodig. Je kunt dit het mensen-controle-systeem (the people control system) noemen maar het is een systeem dat elimineert, geestelijk en/of lichamlijk vermoord. Je recruteert overal mensen die je kunt inzetten tegen normale mensen die de klok luiden over bepaalde misstanden. Veel klokkenluiders willen niets anders dan een rechtvaardiger, eerlijker, wereld. Het zijn vaak mensen die een gelijkheidsmoraal nastreven. Het is ironisch dat de mensen uit de lagere klasse door hieraan mee te werken vaak hun eigen voorvechters, hun eigen soort vermoorden, gewone normale onschuldige mensen. Hierbij betrekken ze vaak ook nog eens hun eigen kinderen, door deze mee te laten werken aan stalking bijvoorbeeld, waar in veel gevallen ook niets meer van terecht zal komen. En dan worden ze ook nog eens uitgelachen door degenen die dit organiseren en hen hiertoe aanzetten.

Een van de grootste problemen die onze machthebbers op dit moment hebben is dat het gebrek aan intelligentie en integriteit bij degenen die recht moet spreken, oordelen, bewijzen verzamelen, enz. nu genadeloos aan het licht komt. Waar men zich eeuwen lang heeft kunnen verschuilen achter de status van een rechter, een psychiater, een forensisch instituut, zijn dit nu juist degenen die vaak door de mand vallen omdat hun verklaringen, conclusies onderuit worden gehaald door intelligente niet-deskundigen die steeds vaker in staat blijken te zijn bewijzen van het tegendeel te verzamelen en presenteren. Er zijn natuurlijk altijd fouten gemaakt, maar nu worden ze ook echt zichtbaar. Omdat 'het systeem' eigenlijk nooit is veranderd en dus veelal uit volgzame figuren bestaat is dus elk intelligent mens een potentiele bedreiging voor hen die de macht hebben.

Het systeem verzet zich tegen zich deze nieuwe vijand, die anders dan in geschiedenis, de afgelopen decennia door informatie en communicatie (door computers, internet, ..), veel beter is georganiseerd en uit veel meer mensen bestaat. Deze groep mensen is niet misdadig, maar zoekt de waarheid en wil juist een rechtvaardige maatschappij. De laatste 10-20 jaar komen verschrikkingen aan het licht zoals misdaden van de CIA, van de kerk, van de farmaceutische industrie, fouten van het rechtssysteem, enz. niet omdat deze misdaden vroeger niet gepleegd werden maar omdat de slachtoffers in staat zijn geweest hun verhalen de afgelopen jaren te vertellen aan de wereld, veelal via het internet. De reactie van het systeem is niet meer transparantie maar juist een enorme verborgenheid. Wetten worden in hoog tempo tempo aangepast, iedereen kan worden aangewezen als potentieel terrorist, afgeluisterd worden, en nog meer. In de Verenigde Staten introduceerde men de Patriot Act die geheime diensten zo ongeveer alle rechten geeft en degenen onder verdenking geen. Deze wetten zijn allemaal in strijd met de rechten van de mens. De Patriot Act werd in het leven geroepen rond de aanslagen op 11 september 2001. Deze samenloop met de paniek onder de machthebbers van 'het vrije westen' geeft te denken. Het systeem wordt verder uiterst negatief beinvloed door het grootkapitaal. De (financiele) schaalgrootte van organisaties, hun nationale en internationale belangen maakt dat tegenspraak nagenoeg onmogelijk is. Een melding over een fout in een product kan inmiddels honderden miljoenen aan schade opleveren. Hoeveel is voor dergelijke bedrijven een mensenleven nog waard.

Een stukje geschiedenis van de CIA, westerse geheime diensten

Zoals veel dingen in onze maatschappij is ook het systeem geheime diensten over de top. Ze zijn er niet ter bescherming van de bevolking van een land maar voor de bescherming van hun broodheren, de elite. Daarvoor worden misdaden gepleegd die vaak buiten ons voorstellingsvermogen ligt. Zo worden er veel gebeurtenissen in onze maatschappij veroorzaakt worden door geheime diensten om:
 • Geld en macht voor zichzelf te regelen
 • Wetten die geheime diensten beschermen en meer bevoegheden geven door het parlement te krijgen
 • Bedrijven met bijzondere producten ten gronde richten en deze vervolgens stelen
 • De aaandacht af leiden van belangrijke zaken
Waar ze zich eerst konden verschuilen achter het het gevaar communisme, zijn er geen geen vijanden meer na de val van de Berlijnse Muur. Dus creeren ze zelf hun eigen vijanden door mensen te manipuleren, aan te zetten tot misdaden, door mensen mee te laten werken aan moord op bijna willekeurige slachtoffers, onder het mom van staatveiligheid, enz. Zo houden ze hun eigen zieke systeem in leven, met het bloed van onschuldigen mensen en kinderen [26]. Dankzij het internet is er de laatste twee decennia veel bekend geworden over de werkwijzen van geheime diensten. Het blijken niets anders dan criminele organisaties te zijn die vaak verschrikkelijke misdaden plegen. Google bijvoorbeeld op CIA en drugs, CIA en kindermisbruik.

De nationale geheime dienst is een netwerk met overal in de samenleving agenten, en een centrale nationale aansturing. De agenten zijn vaak willekeurige personen binnen bedrijven, bij nationaal belangrijke bedrijven worden de topposities verdeeld onder geheime dienst agenten. Veel mensen werken heel bewust mee aan het (geestelijk en/of lichamelijk) vermoorden van mensen die ze vaak niet eens kennen. Gewoon vanwege persoonlijk voordeel (1%-4% van de bevolking is psychopaat). Maar nog veel meer mensen werken mee aan deze misdaden zonder het te beseffen, ze worden gebruikt zonder het te weten om zelfs hun eigen vader, kind, vriend te vermoorden.

Voor iedereen die meer wil weten. Vandaag bevechten landen elkaar met spion satellieten, laser wapens, weer-manipulatie (regens, droogte) [33][34], aardbevingen, enz. Zoals al eerder genoemd is synchronisatie een belangrijk aspect van geheime diensten (gemakkelijk te herkennen als je het weet, ze gebruiken al decennia, ze weten niet beter). Bijvoorbeeld, toen de Libische rebellen het (al door 64 NAVO bombardementen vernielde) Gaddafi Hoofdkwartier Bab al-Azizia binnenvielen op 22 augustus 2011, was er een aardbeving in Virginia die paniek veroorzaakte in het Pentagon en het Witte Huis, iedereen werd gevacueerd. Was het een normale aardbeving of was het een signaal van de Chinezen of de Russen die ook de beschikking hebben over HAARP-achtige wapens? Beiden hadden grote belangen in Libie en straften de Verenigde Staten op deze manier(?). Google HAARP om hierover te lezen [27].

Nog meer. Soms worden er films gemaakt die over ons leven gaan ook al realiseren we dat vaak niet. In The Matrix krijgt de hoofdpersoon de keuze tussen de blauwe pil of de rode pil, ofwel wil je verder leven zonder toestanden en al te veel weten en nadenken, gewoon lekker je biefstukje eten op zaterdag, of ... wil je de waarheid leren kennen. Wat zou jij kiezen? Veel mensen sluiten hun ogen liever voor de waarheid. Het is ook moeilijk de waarheid te accepteren omdat wij allemaal cultureel geprogrammeerd zijn. Wij hebben geleerd dat de Tweede Wereld Oorlog ging over Duitsland die de wereld wilde zuiveren en veroveren. Wist u dat Hitler aan de macht is gekomen met Amerikaans geld? En dat er theorieen zijn die beweren dat de enige reden dat de Tweede Wereld Oorlog is begonnen, de creatie van de staat Israel was? [28]

En zo zijn er ook films die slachtoffers van misdaden van geheime diensten ongeloofwaardig moeten maken. Neem de film A Beautiful Mind. In deze film ontwikkelt John Nash Paranoide Schizofrenie. Na jaren leert Nash geen aandacht meer te besteden aan zijn hallucinaties en wint uiteindelijk een Nobel prijs voor zijn werk op het gebied van speltheorie. Deze film wordt vaak aangehaald door mensen die een slachtoffer van geheime diensten willen kleineren of ongeloofwaardig willen maken. Verbaas je niet als een dergelijke film speciaal voor dit doel gemaakt is. De speltheorie prijs is alweer een bijzonder element aan het einde van de film omdat veel mensen als ze het hebben over manipulaties door geheime diensten, ze spreken over: geheime dienst spelletjes.

Samenvatting: een psychiater kan NIET beoordelen of iemand geestesziek is of echt wordt aangevallen met groepstalking en/of electronische wapens en kan dus ook NIET de diagnose Psychose, (Paranode) Schizofrenie stellen

We komen er dus op uit dat niemand, ook geen deskundige als een psycholoog of psychiater, kan zeggen of iemand Paranode Schizofreen is, of dat iemand deze verschijnselen worden aangedaan (door geheime diensten).
Dit heeft ver strekkende gevolgen. Immers, als iemand dergelijke uitspraken doet dan kan je in een rechtszaak niet de psychische toestand van zo iemand betrekken om aan te tonen dat zo iemand geestesziek is. Ook officieren van Justitie en rechters moeten dit accepteren en hierop hun conclusies aanpassen. Doen ze dat niet dan maken ze zich in een aantal gevallen medeplichting aan (geestelijke) moord. Ik schrijf hier over Paranoide Schizofrenie maar uiteraard kan je hier een lijst psychosen en geestziekten plaatsen.

Wie ben ik om dit op te schrijven

Ik ben Peter Mooring, misschien niet doorsnee maar wel redelijk gewoon, vader van drie kinderen, vijfdaagse werkweek, geen dief, geen moordenaar, geen pedofiel, geen bedreiging voor de staat, niet gek. Op een lijst geplaatst door psychopaten die voor God spelen om geelimineerd (geestelijk of lichamelijk vermoord) te worden, zo maar. Een overlevende (tot nu toe) van verschrikkelijke terreur door nationale geheime diensten. Inmiddels al meer dan 11 jaar in oorlog met deze compleet gestoorde geesten, veel meegemaakt, gelezen en opgeschreven. In het begin zijn er momenten geweest dat ik hoopte dat dit alles een slechte droom was, maar helaas, de waarheid is nog veel verschrikkelijker dan je kunt opschrijven. Geestesziekten/psychopaten op hoge vaak sleutelposities, die de hele wereld inclusief kinderen misbruiken om zichzelf te bevredigen, om voor ze te moorden, om te voorkomen dat hun misdaden uitkomen. Dit zijn de echte moordenaars, terroristen, pedofielen, dieven, kindermisbruikers van onze maatschappij, van onze wereld [32][36]. Ben ik intelligenter dan een psychiater? Ik ben zeker niet hoogbegaafd maar acht mezelf wel intelligenter dan gemiddeld dus ook intelligenter dan de gemiddelde psychiater. Weet ik meer dan een psychiater? Op een aantal gebieden niet, op een aantal andere gebieden weet ik zeker meer.

Links:

Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten

De enige manier om de wereld te redden is om uw nationale geheime diensten te stoppen. Overtreden van wetten en verschrikkelijke schendingen van mensenrechten is hun manier van leven geworden. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste problemen in uw buurt, in uw stad, uw land, in de wereld. Maak ze verantwoordelijk voor wat ze doen. Laat ze in detail verantwoording afleggen. Dwing ze hun organisaties open te stellen voor grondig onderzoek. Bevries, verlaag hun budgetten als ze niet meewerken. Vervang directeuren en stafmedewerkers onmiddelijk door normale mensen.

Help mee deze boodschap te verspreiden of doneer:


Peter Mooring

Copyright 2006-2011 Peter Mooring. All rights reserved. http://www.petermooring.nl